DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 76 —


(Danckelmann´s Zeitschrift 1881., str. 331. ff. Bootli: „0 utjecaju sjemena
na uzgoj presadnica´^).
Dociffi će se gospodar na nju jedva i osvrtati, umni šumar nijedan ne će
poricati uske sveze, što postoji medju porietlom sjemena obzirom na stojbinske
prilike sjemenjaka i razvojem presadnice, koje su iz toga sjemena uzrasle.
U svom djelu „Sijanje i sadjenje" navadja Burckhardt nekoje slučaje,
gdje je slabo napredovanje borika i jelika be2 sumnje potjecalo odatle, što dotične
presadnice uzrastoše iz sjemena, koje se nabavilo od sjemenjaka iz drugih
stojbinskih prilika, Burckhard t je upozorio pokušališfca, neka o?o pitanje
nastoje razjasniti. Tako je sudio iskusan strukovnjak prije više decenija, a opetujući
ovaj poziv, nitko, mislim, ne će zavrieđiti priekora,


J. a pL Fisclibacli već je g. 1848. (A. Z, i J. Z. 1848) predlagao,
da se postojanim odabiranjem sjemenjaka neka uzgoje stanovite suvrsti u našega
šumskoga drveća i da se pri tom osobita pozornost svratiti ima na ona svojstva,
koja su važna po šumarstvo. Nu ovaj poziv ostade bezuspješan, kao što
mu se ni g. 186L, kad bijaše obnovljen, nitko odazvao nije.
U svojem vrlo zanimivom djelu: ;,Ueber Formen und Abarten heimiscber
Walđbauffle" iztiče Kienitz , da će osobitim plodom uroditi pokusi, kojima
je svi´ba, da umjetnim izborom odgoja usavršuju svojstva onoga šumskoga drveća,
što svojim uspievanjem u našim predjelima oćito dokazuje, da mu prijaju naše
zemljištne prilike.


Posve je razumno, da je naše šumsko drveće svoje životne funkcije posvema
uđesilo prama podneblju ili bolje reći prama stoj bini, na kojoj se
već po više tisuća godina nalazi u prirodi i da biljke, što potjeSu iz njihovoga
sjemena, isto takova svojstva nasljeđjuju. Više je no dvojbeno, da će omorike,
što u blagom podnebju ravnici dobro uspievaju, posve odgovarati svrsi, kad je
zasadimo u neprijatnom kršu vispoljana. Isto tako je danas još dvojben uspjeh,
što bismo ga polučili protivnim postupkom. Za čudo se u novije doba kod uzgajanja
inostranoga bilja iz sjeverne Amerike i Japana više pazi na porietlo
sjemena, nego li se to sbiva kod domaćega šumskoga drveća. Čemu da uzkraćujemo
svojim starim prijateljima, što inaće činimo za tuđjince, koji svoje vriednosti
još ni dokazali nisu!


Obirom treba dakle da se u prvom redu oko toga nastoji,
te se za svaku vrst drveća i za svaku stojbinu upotrebljuje
sjeme, što se privriedilo u predjelima, koji odgovaraju dotičnim
prilikama. Jedino tako ćemo uzgojiti drveće, koje Je u
gospodarskom obziru najprikladnije za zbiljsko stanje stojbine,
pošto mu se prilagodiše njegove životne funkcije nasljedstvenošću
već od nekoliko naraštaja.U istomsmjeru neka
seizvadjaju takodjer iztraživanja u šumarskim pokušališ tima


Za izpitivanja u području obira nadaju se još i ova gledišta: Kad se u
oboe razjasmio porietlo sjemena´´obzirom na mjestae prilike ^ stojbinu -~ te