DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Promiemmo red toga, što je dosad navedeno, pa recimo: Kad W


\e uz


toli vanredEu premjeiiljivost našega šumskoga drveća oko toga nastojalo, da se
uzgoje za pojedine stojbiiie prikladne vrsti, i kad bi se u šumogoj^tvu u obzir
uzimali, odnosno točno proučili svi ođoožaji, koji u obće povoljno djeluju na
raKvoj šumskoga drve(:a, tada bi jamačno već 2:a nekoliko naraštaja najsjajmji
uspjesi nagradjivali naš rad.


Razmotrimo u kratko dojakošnja opažanja u području obira u šumogojstvu,


da vidimo, u koliko se dosad na nj obaziralo.


Grigo r i Forre s („Gardener Chronicle" 1865. str. 699,) navadjaju, da


su borove mladice, što se uzgojiše iz sjemena s europskoga kopna ili sa Škotske


u Englezkoj vrlo razlike. Na one dvogodišnje presadnice s kopna studen je


toliko djelovala, te su sasvim pospedjile a u ožujku sagnjile, dočim su mladice


iz domaćega sjemena — u susjednom šumarskom vrtu —- ostale sasvim zelene.


Slični se pojavi opažali i kod ariža (Pinus larix). Isto sam u potonje doba iz


kusio točnim iztraživanjem kod borovih presadnica iz Švedske te iz srednje


Europe.


Ovamo idu i pokusne radnje Turskoga. Šumarnik Reuss u DtArišu
shvatio je resultate svojih „Pokusa s jelovim sjemenom" (Wiener Centralblatt
1884) kako slieđi: „Što teže je sjeme, tim bolje je vrsti, odnosno potiče od
starijega sjemenjaka (Mutterbaum). Što se tiče kakvoće, odlučno imadu prednost
biljke, koje su nikle iz sjemenja od srednjih i starijih sjemenjaka. Iznos
težine i obsega, što se izračunao kod četverogodišnjih stabala u obće svjedoči
za veću vrieđnost srednjih i starijih godišnjaka´´. U ostalom je već prije vise
od 200 godina uztvrđio J. Hanne r (Garđener Cbronicle 1843., str. 389.), „da
je kod izbora sjemena ono sjeme najbolje, što je najteže te se privriedllo od
najboljih i najkrepčih sjemenjaka^^


Po pL Baurovim i mojim iztraživanjima narastu iz sitnijega sjemena u
prvim godinama uz inače jednake uvjete redovno slabije biljke. Baur veli na
kraju svoje razprave ovako: „Scienim, da se ovdje radi o predmetu, što je po
gospodarstvo od osobite važnosti te će se sravnjujućim iztraživanjima dalje dotjerivati."


V i 1 m 0 r i n je u Barresu posijao u neposrednoj blizini sjemenja iz oajrazličitijih
šuma, te je došao do ovih zaključaka: „Prema tomu, upotrebimo
li ovu ili onu vrst sjemena, stvorit ćemo na istom zemljišta vriedniju ih lošiju
porastlinu.´´ S toga se i plaća danas u Francezkoj po 16 for. za 1 kg. borovog
sjemena iz Rige, koje se upoznalo najizvrstnijim. Pako izračunavanje postotka
klicavosti daleko još zaostaje za pravom potrebom!


B 0 0 t h navađja primjer iz svoga izkustva, koji jasno dokazuje, koli nuždan
je brižan izbor sjemena. Na nekoliko slogova posijao je sjeme, što ga je uzimao
iz vrećice odozgor prama dnu; slogovi, posijani sjemenom, što se nalazilo dublje
u vrećici, urodili su krepčim i zdravijim biljkama, docim su rastUne nikle iz
sjemena, koje se nalazilo u vrećici na vrhu, već poslije druge zime nastradale.
Mladice pako, što bijahu uzrasle iz težega sjemena, osobito liepo uspievahu!