DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 74 —


Odatle se može zaključiti, da se uviek ne sudaraju namjere umjetnoga
obira s potrebami individua i vrsti u borbi za obstanak. Tovljenje blaga u
gospodarstvu ne odgo.ara prirodnomu obiru. Umjetni odgoj Wlja u poljskom
gospodarstvu — što se tekom posljednjega stoljeća a naročito za potonjih
decenija popelo do upravo još nevidjene visine u postizavanju naumijenih svrha


— čitavoj vrsti otegoćuje obstanak u borbi za život. Kad bismo na pr. gdje
vani posijali zrnati sladovni ječam (Malzgerste), u nekoliko će godina jamačno
propasti medju ostalim livadnim travama s lakim sjemenom, koje za svoj razvoj
manje pogodnosti zahtievaju. Drugačije prilike nalazimo u šumarstvu: ako se
ovdje nastoji oko izbora u odgoju, može se jedino za tim ići, da se za sječu
uzgoje zdrava uztrajna stabla, koja su snabdjevena dobrim drvom i naglo rastu,
a za tim teži i prirodni obir. U šumogojstvu dakle nisu spretne namjere prirodnog
i umjetnog obira. Govorimo li danas o izboru odgoja, vazda razumievamo
onaj umjetni obir, što u uredjenoj šumi prirodni razvoj iznajprije podupire
i metodičkim izborom unapređjuje.
Pitanje ob opravdanosti obira u šumarstvu imalo bi se već po analogiji
s razplodom životinja i bilja smatrati riešenim, pošto za ječam, pšenica, korun
i kukuruz isti prirodni zakoni vriede, kao što i za omoriku, jelu, bukvu i hrast.


Kad je gospodarima za razmjerno malo godina pošlo za rukom, đa u
području metodičkoga obira polučiše upravo izvanredne uspjehe, ni najmanje
ne smijemo sumnjati, da će i šumari, dakako tek poslije nekoliko vjekova,
svladavši velike potežkoće, dokazati iste uspjehe.


Nas gumare doista smeta, te je ponajglavniji izvor dvojba o konačnom
uspjehu, jerbo ćemo učinke svoga nastojanja u tom obziru jedva opažati u
prvim zametcima, te što mi sami nikada konačnih uspjeha uočiti ne ćemo; ovi
će se očitovati tek poslije više generacija šumskoga obstanka u čitavom svom
obsegu. Oklievanje radi toli kasnih uspjeha danas je bez ikakvoga zamašaja.
Uredba šumarskih pokušališta jamči za neprekidnost iztraživanja glede svakoga
pojedinoga pitanja, koje bi se upravo šumarsko-znanstveno razpraviti imalo.
Točno bilježenje pokusa i iztražnlh rezultata od generacije do generacije nadvladat
če sve potežkoće, te će se ovo pitanj, lasno dešavati moći.


Načela, na kojima se osniva čitavi postupak obira, jesu svojstva premjenljivosti
(Variationsfahigkeit) i prolaznosti ili nasljedstvenosti (Vererbung).
Glede šumskoga drveća veli Darvvin (Promjenljivost životinja i bilja sv, II.
str. 27L): Obično naše šumsko drveće vrlo je promjenljivo, kao što se u svakom
ovećem^ biljevištu opažati može. Pošto se pako šumsko drveće manje cieni od
voćaka te vrlo kasno sjemenom radja, obir se u šumogojstvu ni uvadjao nije.
S toga ni ne nalazimo u šumskog drveća točno opredieljenih plemena (rasa),
koja bi u razno doba prelistavala, raznu veličinu postizavala i proizvadjala
drvo, Uo bi za razne svrhe vriediti imalo — kao što to Mr, Patrick Matthews
napominje. Dosad se nakze samo gdjekoji odrodi (Spielvarietaten),
kadšto i prilično ogromni, nu ovi se bez sumnje takovima, kakovi su sada,
iznenada pojaviše."