DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

3.-Pokusna istraživanja obavljaju stalno kod pokiisališta
Bamješteni radnici.


4. Daše uzciiva jedinstven način postupka, sastaju se
nadglednici pokiiJališta u periodigBiffi skupštinama te
zajednički posjećuju pokusima namienjena mjesta.
^5. Kad su za pojedine pokuse razni upravitelj i pokušališta
prikupili podataka, tada se prama zajedničkom
zaključku grad ja preda stanovitoj vrstnoj osobi, koja će
ju konačno obraditi.


Izbor ogoja u šumskom gospodarstvu.


Izviestio pristav c. kr. pokusališta u Mariabrunnu đr. Adolf Ciesla r i šamarnik H.


Eenss iz Bobrisa u sknpštinf međjuuarodnoga gosp. - šum, kongresa dne 6.rujual890„


u Beču u VI. odsjeku za šumarstvo. (Vidi str, 5T2, šum. lista god. 1890,)


Ponajprije mi je ugodna dužnost, da se već radi same stvari najsrdačnije
zahvalim odbora medjunarođnoga gospodarsko-šumarskoga kongresa u BečUj što
je uvrstio u program razpravljanja od mene predloženo pitanje ^^o načinu obira
(selection, ZucMwabl) u šumogojstvu". Ako se možda ustručavaloj da se ovaj
predmet uvrsti u dnevni red, pošto imademo vrlo malo predradnja iz toga područja,
na žalost se mora priznati istinitost posljednjega navoda; nu takav razlog
podnipošto nije opravdan, jer ono nekoliko izvjestiteljevi]! rieči ponajprije imade
svrhu, da, kao što i svako razpravljanje na toli znamenitom mjestu, pobudjuje
šumare na živahnije djelovanje na tom potaknutom i neizpitanom nu doista
zahvalnom polju.


Nije to sada prvi put, da se razpravlja o potrebi sustavna obira o šumogojstvu„
Već se D a r v^a n bavio tim pitanjem; B u r c k h a r đ, (I pL F i s c h b a c h^
Baur, Booth, Kienitz, Turski^ Keuss, Velten a možda i tko drugi,
ako sam čiju radnju pregledao, obradjivahu ovo pitanje, priznavajući mu
posvemašnju opravdanost glede šumarstva. U najnovije sam doba
i sam imao prilike, da se pozabavim izučavanjem toga predmeta a to me ponovno
na daljnji rad ponukalo.


Prije no podjemo dalje, nuždno mi se čini, da obilježimo pojam ,,obira"
te mu označimo obseg, u kojem će se imati razpraviti u pređležećem slučaju.
Lakše i točnije će nam to poći za rukom, ako li podieiimo pojam obira u
njegove suvrsti. Imati ćemo: 1. metodični ili naumični i 2. prirodni
ili nehotični obir.


Onaj Izvađja šumarova ruka a ovaj je posljedicom prirodnih zakona. Sustavni,
naumični, umjetni obir označen je nastojanjem čovjeka, da organička
bića, u našem slučaju šumsko drveće, tako uzgoji, da što bolje odgovaraju nekoj
izpravnoj, ođređjenoj svrsi. Na probit individua, na njegova što veću snagu za
životnu borbu malo se pazi. Prirodni obir potječe iz sta.novite prirodne sile,
koja samo za pojedino orgaaičko biće najpovoljnije uvjete odabire.