DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 65 ™
Što su se gospodari i šumari poslije 17 godiBa iz razrnT^okrajioa
po drugi put opet u BeSu sastali na zajednički dogovor glede najvažnijih
prilika cjelokupne zoBiljoteže pouzdano nam dokazuje, da u našim strukovnja6kim
krugovima doista postoji zajedničko — medjunarođno — djelovanje, premda
ne dostaje u tom smjeru djelujuće jedinstvene organizacije.


Ne upuštajući se dalje u ova obćemta razmatranja, prelazim na dnevni red,
te mi je uz podpuno zadovoljstvo priznati, da su postojeća šumarska pokušailšta
bila — i bez medjunarodnili organizatornih ustanova — donekle vazda u sporazumnom
doticaju.


Ogledamo li u Njemačkoj i Francezkoj, u Austriji i Švicarskoj ustrojstvo
dotičnih šumskih predjela, koji su ođredjeni za izvadjanje pokusa u proriedjivanju
šuma i pomladku u progalinama, naći ćemo — bilo u šumi ili u strukovnim
djelima — prilićnu sukladnost u nacimi osnovnog uredjenja i izvađjanja
pokusa. Osobita pako zasluga ide njemačka šumarska pokušailšta, što su u tom
području kao prva udarila pravim smjerom, te uspješnom djelovanju utrla put
i označila svrhu.


Danas se sve u obzir uzimlje, štogod strukovna književnost podaje. Tako
se bavarske gromadne skrižaljke (Massentafeln) uobičajile i izvan svoje domovine.
Podatci 0 opredjeljivanju čvrstoće stabala, koji se polučiše u austrijskom pckušalištu,
doista su i drugdje dobrodošli. Tako su Ganghoferove periodičke
publikacije o šumarskim pokušalištima jamačno u čitavom nizu država postale
zajedničkom imovinom svih po zvanju drugova. Isto se tako možemo koristiti
znamenitim rezultatima Dr= Ebermajerovi h iztraživanja u području šumske
fizike, kao što je takodjer i inozemstvo doista uvažilo naša šumsko-meteoroložka
opažanja, odnosno amo spadajuća djela pL Lorenza, publikacije j)]. Hohnela,
Stuđničke itd.,


Vrlo bih dosadio^ kad bi đaljnim nabrajanjem pisaca i njihovih djela hotio
dokazivati, koli živahno je doista medjunarođno sporazumno djelovanje zavoda
i osoba, što se zanimaju pokusnim radnjama o pitanjima iz našega područja.
Ako li mi je pako dopušteno, da se takovim primjerima mašim i preko medja
pitanja o pokušalištima, upozorio bih na to, što smo bili u Francezkoj i Švicarskoj,
da proučimo ondje izvedene znamenite radnje oko zagradjivanja bujica
i ošumljivanja Alpa, te ih prama svojim prilikama uporavimo; da smo u Crnoj
šumi (Schwarzwa]d) izvidjali splavarstvo (Flosserei) a u Saskoj već od početka
ovoga stoljeća uređjaj šume=


Zaista danas ima dovoljno medjunai^odnoga obćenja i u šumarskom području,
koje bijaše nekoć poput ceha ođieljeno. Prije negoli je podigla šumarski
zavod u Indiji, pošiljala je Englezka svoje šumarske mjernike u Francezku i
Njemačku, da se na tamošnjim učilištima naobraze, a sada se svake godine po
nekoliko tjedana nalaze u Njemačkoj mladi engiezki šamari na poučnom´ puto=
vanju. U prijašnjem i sadašnjem svom uredu kao što i u šumama, koje mi
bijahu povjerene, često sam imao prilike, da primam putnike iz svih mogućih europskih
i izvaneuropskih zemalja^te ih upućujem i opremam potrebnim pomagalima.


5