DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^ u —


Do^io. oBih devet zavoda u l^jemn^ vr^^a Jružtvu nJeinaSkih ŠBmarskih
pokuža]išta^ koje je osobito shodno uredilo zajednižki postupak ne
postoii niti medju ostalin. pokušalištima u Europi a luti medju njema6kim i
ovima mkakova organizovau a sveza U „savezu^ njernackib dm.va _pako
nalazimo organizaciju, koja ^ strogo .udeći -- nije medjunarodBa, nego je tek
posljedica novo uredjenog državnog sustava Njemačke.


Dosada su dakle europske države, koje se bave ustrojstvom šumarskih
pokušališta, išle sasvim samostalnim putem. A to drugačije njje m moglo biti,
pošto se već bečki kongres od g. 1873, za vnerae. gdje su podignuce šumarskih
pokušališta toli živahno zagovarali i šumari i drugi prijatelji šumarstva,
posve ravnodušno izrazio o potrebi medjunarodnoga razpravJjanja o tom pitanju.
Oduševljeni izvjestitelj, profesor pl. Seekendorff, došao je do zaključka,^ da
medju svim pitanjima pretežno šumsko-gospodarstvenoga sadržaja i
medju ostalim fizioložko-kemičke naravi jedva ikoje nalazi, koje bi
zahtjevalo, da se sustavno medjunarodnim putem iztražuje, vep da je jedino
kod šumsko-meteoroložkih opažanja nuždan jedinstven postupak, e
đa se tako konačno rieši pitanje o zaštiti šuma, U istom su smislu govorili
izvjestitelj profesor Dr. E b e r m a y e r, tajni šumarski nadsavjetnik Dr.
Judeich i šumarski nadsavjetnik Dr, Nord lin g e r — a to su doista
znamenita imena i uvaženja dostojni sudovi. Dr, J u d e i e h označio je tada
posve mjestnim pitanje, „kako se uzgaja drveće***


Što je g, 1873. kao zaključak prihvaćena resolucija izvan dnevnoga reda
naglašivala, na to je smjeralo -— kao što je tada bilo, a i danas je posve
opravdano — da se pobudi što svestranije zanimanje za podignuće pokušališta.
A to je bez sumnje i urodilo dosta povoljnim plodovima! Nu 5. toeka resolucije
od g. 1873, da se naime izabere stalno medjunarodno povjerenstvo u svrhu
uspješnijeg izvadjanja šumarskih pokusa — dakle jedna od najznamenitijih
organizatorni h ustanova — nikada se nije oživotvorila, a ja bih se usudio
uztvrditi, da^ se ovaj projekt s toga nije dao izvesti, jer je odviše strogo vezan
na točno izvršavanje dotičnih pravila.


U području se ustrojstva šumarskih pokušališta u zadnjih dvadesetak godina
za5;bilja polučiše mnogi znameniti uspjesi. Ako se dosad ipak još nekoja
vrlo važna pitanja iz šumarstva i šumarskoga zakonodavstva riešila nisu, razlog
se ima tražiti poglavito u tom, što su se pokušališta prekasno podigla, nadalje,
što su zadaće pokusnih iztraživanja takove, da se tek u duljim razdobljima
nešiti mogu; mnogo manje će pako biti kriv nedostatak medjunarodnog jedinstvenog
postupka u pojedinim državama ili državnim skupinama.


^ Ako ikada, to je u 19. stoljeću nemoguće izključoo uživanje znanstvenih
s ecevma. Književnost nam svima saobćuje plodove znanstvenih iztraživanja,
zivahm promet odstranio e e-otovo sve zanriAl^A i;/...^ k ^ i
pohtčke 1 covjekoljubne ideje sve više na to potiču, da se muževi iedaakih
misb ^ težnja udružuju na plodonosno saobclvanje sv;jih nazora!