DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 15     <-- 15 -->        PDF

narodne sveCanosti g. 1873. u Bec pozvala prvi medjunarodni kongres gospodara
i šumara, razpravljalo se na službeni poticaj takodjer i o pitanju, kojebi straiie
pokusnih iztraživauja trebale da se sa medjanarodnoga gledišta razprave,


Nu ako li ja za svoju osobu ipak zagovaram staKoviste, da je u organizaciji
šumarskih pokušališta (naglasujem u „organizaciji", pošto je to
važno za slovo našega pitanja) jedva nuždno nastojati oko jedinstvenoga postupka
u medjunarodiiom smisla, to polazim koli od dosadašnjega razvitka šumarskih
pokušališta, toli od nazora, da znanstveno izpitivanje kao nešta medjunarodna
samo po sebi i bez medjudržavnih organ iza tor ni h mjera posve lako obastati
može.


Razgledati ćemo ponajprije historicki razvitak našega pitanja. Već je regensburžka
skupština od g. 1868= naglasila, da jedan te isti način ustrojstva
ne može biti mjerodavan za sve moguće prilike, da se šumarska pokušališta u
većim državama drugačije urediti imadu, nego Si u malim., ondje se moraju
spojiti s vrhovnojn šumarskom obiašću, a ovdje sa strukovnim učilištima. Od
tada je organizacija šumarskih pokušališta vrlo raznoliko napredovala, U Njemačkoj
su napose u Badenskoj, Turingiji, Brunšvigu i Aizaciji većinom sdružena
s upravom državnih šuma, u Pruskoj, Bavarskoj, Saskoj, Wi1rtemberžkoj
i Heskoj-sa šumarskim učilištima. UFrancezkoj se na starodrevnoj
akademiji u Nancy-u povjerilo stanovitom odboru, da šumarske pokuse
izvadja na državnim posjedima. Tu se dakle radi o spoju dviju organizatornih
načela. — U Švicarskoj je šumarsko pokašalište podignuto na savezničkoj
politehnici u Ziirichu,


U austro-ugarskoj je monarkiji organizacija s ove i s one strane
Litave posve različna. U Ugarskoj su šumarska pokušališta; koliko mi je poznato,
uzko spojena s upravom državnih dobara, U zapadnoj Austriji postoji od


g. 1884. sasvim osebujno ustrojstvo, koje se i na autonomiju pojedinih zemalja
obazire, a pogledom na osobito razvijeno šumarstvo u sjeverozapadnim predjelima
i za tim ide, da i zasebni veleposjed što izdašnije sudjeluje kod izvadjauja
šumarskih pokusa.
Ova organizacija niti se ne oslanja na spojidbu sa šumarskim zavodima,
niti s upravom državnih dobara. „Uprava šumarskih pokusališh^" dodieljena je
prvomu odsjeku ministarstva za poljodjelstvo, u kojem je posebnom odboru povjereno
viećanje o najvažnijim, tehničkim predlozima ovoga zavoda. Izvješća i
osnove o radnjama predlažu se strukovujačkoj sjeđnicij koja sastoji od nnnistarskoga
odaslanika i od zastupnika šumarskih družtava i pokušališta, te se
godimice ili u dužim razdobljima u Beču sastaje- Zemaljska pokušališta imadu
posredovati izmedju ministarstva i zasebnih posjednika šuma. Dotični zavod sam
sastavlja osnove o načinu postupka, upravlja i nadzire sve pokuse, bilježi i
obradjuje prikupljene podatke na svoju ruku izvadja šumarske pokuse u državnim
i zasebnim "šumama pomoću svojih činovnika ili takovih zasebnika, koji
kod dotičnih istraživanja sudjeluju, te se napokon bavi i pregledom šumskoga
sjemenja.