DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 11     <-- 11 -->        PDF

2. Činjenica, da je drvo postalo predmetom svjetske trgovine, od prevelike
je važnosti za uredjenje šuDiskoga gospodai´stva. Šumsko je gospodarstvo u itovije
doba moralo primiti obilježje po privatno-gospodarskim načelima uredjenog
obrta te je konačno uklonilo dosada jos vrJo često zagovarane zalitjeve stare
policajne države, da je naime svrha suma obskrbljivati pučanstvo u dovoljnoj
mjeri jeftinim, građjevnim i ogrjevnim drvom. Obzirom na to, sto je poti-eba
goriva toli neizmjerno narasla, da je postojeće žurne šanse po gotovo nikako
namiriti ne bi mogle, i što nadalje dosada nikakvoga janistva nema, da se a
tuzemstvu proizvedeno gradjevno drvo i zbilja ovdje potroši, te da ne prelazi
u kojem god obliku više manje zemaljskih medja, danas nema vise govora o
kakvoj dužnosti izdašnog obskrbljivanja pučanstva jeftiaim ogrievnim i gradjevnim
drvom.
3. Obrtno se obilježje šumskoga gospodarstva ima pako samo unutar onih
medja izražavati, koje su ođređjene tako zvanim državno - gospodarskim
zadaćam.a uzgoja šuma. Ove pako državno-gospođarske zadaće uzgoja šuma redovno
podnipošto ne predpostavljaju izvanredan postupak sa sumarni,, nego im
se obćenito već tim posve zadovoljiti može, da se ujamči trajan obstanak
šuma na stanovitim mjestima. Gospodarenje smije onda posve sam.ostalnim
pravcem udariti. Ako je dakle stanovita, po obćenitim gledištima odabrana
i drvom obraštena ploština stalno ođredjena za uzgoj šume te je gospodarenje
u ostalom udešeuo po ekonomićkim načelima privatnoga obrtnoga
pođhvata, onda se ovakov uređjaj nema samo u privatno- već i u državnogospodarskom
pogledu smatrati posve shodnim.
Činjenica, da je drvo postalo predmetom svjetske trgovine ima još i
drugih posljedica. Što se razvila trgovina šumskim proizvodima a promet se
vrlo olakšao, stala je konjunktura , ovo obilježje modernoga narodnoga
gospodarstva, sve više utjecati takodjer i na uspjeh šumskoga gospodarstva —
tim više, što je posljednje, premda tek polagano sliedi toli znatnomu prekretu
trgovine, baš osobito prikladno, da se prolaznom nestalncšću eiena
što više okoristi. Jer šumar svoje proizvode uz nepovoljne ciene nagomilati
može ostavljajući jednostavne sječne šume neupotrebljene a da mu niti
skladnine (Lagermiethe) plaćati ne treba, niti mu se je posvema odreći
ukamaćenja onih glavnica; nadalje ima svu priliku, da uz visoke ciene bez
ikakvih potežkoća sječu za više godina u napried obavi, pošto ju kašuje opet
maio po malo uzgojiti može. Iz toga sliedi, da je šumogojstvo; predpostavljajaći
primjerno uredjeno gospodarenje, sasvioi s|)OsobGo, da upotrebi povoljno stanje
ciena a nepovoljno mimoidje, te da konjunktura na ovakov način bitno djelovati
može na njegov ekonomički uspjeh, premda se ne smije s oka pustiti, đa je
količinu sječe tek u b a š o s o b i t o p o v ol j n i m p r i I i k a m a posve m a
udesiti možno prama stanju ciena. Svakako se pako mora priznati, da će uz
sve veće polakšice prometa, uz neprestano metenje pos-otka i;-L´adjevnoga drva,
kao što i većom raznolikošću prihoda — dakle u občc unapredjiv-anjem prometa


— i konjunktura sve veću važnost postizavati^ premda će izdašnost toga utjecaja