DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 1     <-- 1 -->        PDF

I) m% jg


Br. 2. u ZAGREBU, 1. veljače 1891. God. XV.


U koliko se ima kod današnjega stanja gospodarstva i obzirom
na potonje kod odredjene prakse uredjenja šuma
zahtjev najstrožijeg potrajnog uživanja u obće Još pridržati?


Izviestio profesor i šumar, savjetuik A. vitez G u t teu b e r c; 12 Beča u skupštini
mcdjunarođnoga gospod,-šumarskoga kongresa dnQ 5. rujna 1890. u Beču u YI. odsjeku
za sumarsivo. (Vidi stranu 569. Šum, lista od god. 1890„)


Kao Što je poznato, u razno se doba pa i istodobno u raznih pisaca
veoma razilaze nazori o svrbama, koje se u šumskom gospodarstvu uređjeBJem
sustavnog uzdržavanja šuma prije svega postići imadu; nu sva se ova raznolika
nastojanja ipak dadu svesti u tri glavna smjera: ujamfenje što redovitijega i
stalnijega šumskoga prihoda kao zahtjev najstrože potrajnosti, — polučenje
onakovoga šumskoga stanja, koje pod normalnim razumjevamo kao
zahtjev normalne šume, — napokon postignuće povoljnoga novčanog
uspjeha sa stanovitim šumskim imetkom kao zahtjev što primjerenije
izdašnosti.


Od ovih trijuh đielomice spretnih zahtjeva bio je najprvi i dugo najmjerodavniji
zahtjev stroge potrajnosti, koji bijaše u šumskom gospodarstvu posvema
zavladao, odkada je bio povodom, da se šumsko gospodarstvo u obće stalo sustavno
uredjivati.


Ujamčenje stalnoga i sto izdašnijega prihoda u drvu bila je glavna a
ne riedko i jedin a svrha svih starijih uredba, koje se tada punim pravom
nazivahu „uredjenjem šumske privrede".


Ovo je pako nastojanje iznajprije potaklo misao o j,norma]BOJ šumi", kao
takovom šumskom stanju, koje samo po sebi sadržava uvjete stalna i sumjerna
(gleichmassig) prihoda. Dok se dakle podigauće normalne šume izprva smatralo
nekim pomoćnim sredstvom, postalo je kašnje samostalnom svrhom šumskoga
uredjenja i od onda nalazimo zastupana dva smjera. Prvi od ovih (osobito
zastupan H, C o 11 a - o v i m naćinom razšestareuja ponajpaće zahtjeva, da
se što prije postigne normalna šuma, dok mu u prvo doba takovoga preustrojstva
šumskoga stanja nije toliko stalo do polučenja posve sumjernoga


4