DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 7     <-- 7 -->        PDF

se a to vrierae odsjeci godina, vrlo riedko sudaraju. Napokon može biti, sve


jedno, da li suha ili. kišovita´ godina ovdje u prvu, a ondje u drugu polovicu


ovakove periode pada.


Što se slabijima i đvojbenijima Sine podloge ovoga amerikanskog dokazi-
Tanja, kad se pobliže izpitaju; to nas više mora da iznenadi prividna sjegurnost
i prividno tvrđo uvjerenje, kojim se zaSuđjenom svietu objavljuje zaključak,
što se na tom osniva, da šuma nikakova upliva na blagostanje nema.
Može se dakle na raSun šume nastaviti biesni lov na dolare, kako je to i do
sada bilo.


Iztražujemo li sada pojedine uplive na blagostanje, koji se imadu pobliže
dokazati, to ne možemo predmetom internacionalnog rada saiatrati one, koji se
samo na pojedinih mjestih pokazuju. Takovi su sluSajevi n. pr,, kad je šumaobranom
proti ođplavljivanju plodnoga tla, profci usovom, proti škodljivim vjetrovom,
ili kada prieči zamuljivanje pieskom. Naprotiv spada ovamo u prvom
redu pitanje 0 uplivu šume na oborine, kao na kišu, snieg i tu.cu. Kod
ovoga se posla imade ^potrebiti kišomjer


Da se tim načinom zadobiju valjani, brojevi, treba već onda, kad se postavlja
takova sprava na otvorenom polju, veoma brižno postupati, da se
uzmogne zaštititi od vanjskih upliva. Mislim medjutimj da nije potrebno, da
nije potrebno, da se u to dalje upuštam. Ipak bi hotio potaknuti pitanje, da
li će moći, ovakav kišomjor, makar on bio postavljen najvećim oprezom, uz jaki
vjetar i oluju, kišu, snieg i tuču, kad ih vjetar skoro vodoravno na spravu baca,
sve razmjerno prema svojoj površini osjetiti.


Treba li dva ili više kišomjera postaviti, jednoga u šumi, drugoga na
otvorenom polju, da se možebit iztraži uzporedni upliv šume na kišu, to se već
do sada smatralo nužđnim, da se jedan postavi nad krošnjama drveća. Nu, koliko
ja znam, neima pravila o tom, koliko mora da bude udaljen od ovoga kišomjora
onaj, koji će se postaviti na otvorenom polju. Koliko su mi ovakovi pokušaji
poznati, moga reći, da su se dosada kišomjeri jedan drugomu preblizu
stavljali Namještalo ih se oko 100 m. daleko od šume. Kod toga se je dakle
predpostavljalo, da već u tako malenoj udaljenosti upliv šume prestaje, mjesto
da se je nastojalo pronaći pomoću najmanje tri ili ćetiri kišomjera, kako drugćije
upliva šuma u većoj uđaljivosti, o čem se je imalo naknadno nastojati,
Razumjeva se samo po sebi, da se je pri tom imala razlikovati mala šuma od
stare, što svakako povećava posao iztraživaocu.


Razmaci međju spravama pojedinim ne smiju da budu, osobito u blizini
žurne, preveliki, a niti jednako veliki. Nu, već će nam pokusi sami ^pokazati
moći, kojih se granica imamo kod toga držati.


Ne treba ovdje daljnjeg razlaganja, da se imadu za pojedine kišomjere
takova mjesta izabrati, te će kišomjer izvaB šume jednaku okolinu imati i
prema istom vjetru okrenuti biti, kao onaj instrument, koji će se postaviti nad
šumom; mnogo je teže opredieliti, koliko od oborine (kiše, sniega, tuče) do tla
dopre, jer je to različito prema vrsti drveća, prema formi šume i prema njenoj