DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 5     <-- 5 -->        PDF

na viših nijestih, ne može se neposredno prispodobiti sa osrednjom šumom u
nirini ili u predgorju, Na ipak je moguće posredstvom visoke šume- redovitog
sjeka nažiHiti most, kojim će se obje vrsti spojiti i zaključak izvesti/ Kiedko
upravo iznimno se sgađja, te m ovako opri-ecoe vrsti bližu jedna drugoj nalaze;
nuždno je s toga poslužiti se sa svakom ovakovom povoljnom prilikom, to je
zadaća internacioBalaa.


Naprotiv može se već na manjih prostorih pružiti prilika, da se promatra,
razlika medju uplivi crnogorice i onimi´bjelogorice, i to imenito u
srednjem gorju. Moglo bi se k tomu pitati, da li bi i za to bilo potrebito za*
jedničko djelovanje država, jer se bjelogorica, imenito bukva, sve to više umanjuje.


Nu ipak mi se 6ini, da bi se i to pitanje imalo povući u krug internacionalnih
poslova, jer je moguće, da je upliv ovih u raznih geografskih položajih
i u razniti visinah različit.


Da u tom smjera dalje koraknemo, te 0(žredimo razlike izmedju razni h
važnijih vrsti drveća, koje sačinjava sastojinu, mislim, da možemo mimoići.
Sjedne strane govori razlika u sadržini drva i sastojine za to, da bi takova
daljna iztraživanja mogla uroditi novimi važnimi rezultati; treba samo da pomislimo
na opreku izmedju bora i omorike, ili ariža i jele, hrasta i bukve i


t. d. Nu s druge strane upliva kod toga tlo, koje je toli razlicno, da se po
mom mnienju ne bi mogli uplivi pojedinih vrsti drveća dovoljno izolirati i toeno
označiti. Ako na pr, i nadjemo u gori osamljen bor, to ga ipak ne ćemo moći
prispodobiti sa bukvom ili smrekom, koja se u blizini ter na obroncih više
zaklonjenih nalazi, dok onaj samo u toplijem sunčanom položaju čistu sastojinu
sačinjava. Slično će biti i kod drugih vrsti drveća, koje smo gore naveli, pak
s toga ne vjerujem, da bi se ono kod naših pokušaja imalo dalje lučiti, nego
li je gore predloženo, naime u bjelogoricu i crnogoricu; premda moram napomenuti,
da će na pr. bor radi toga, jer mu je sjena slaba a iglice riedke,
sasma drugačije uplivati na toplinu zraka i tla nego li smreka ili bukva;
sjetimo se samo upravo nesnosljive vrućine u sjeni stare borove šume, pak
ju prispodobimo s ugodnim hladom krošnjate bukve.
Bez dvojbe je, da razno uplivaju na blagostanje pojedini dobni razredi,
pak bi bilo od velike koristi po znanost, točno ih opređieliti. Samo ćemo ovdje
najprvo naići na tu potežkoću, što je za sva naša opažanja potrebito podulje
vrieme, da postignemo sigurne popriečne rezultate. Nu kroz ovo vrieme će i
sastojina, koju iztražujemo, toliko godina starijom biti, koliko traje opažanje.
Čine li se dakle desetgodišnje periode prekratkimi; da se pronadju sigurni popriečni
brojevi o pojedinih uplivih na blagostanje; to nam se može objekt u
slučaju, ako opažanja dulje traju u to doba prilično promieniti tako, te će se
rezultat moći samo približno oporaviti na srednji dobni razred.


Uvažimo li nadalje, da će obseg sastojina u pojedinih dobnih razredih U;
toliko manji biti, u koliko je veća i češća sječa, da se dakle već s toga iztraživanje
ne može ograničiti samo na jedan dobni razred, to mislim, da je
dovoljno, ako lučimo u šumi, koja se odgaja redovitim sjekom, tri razreda: