DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

_ 44 —


Hrpu 4. «jeSmu Če.m a Velika , 100 hrast. procjeB. vrieđaost 4834 for
35 BVČ. đostao je đrvotržac Albert E e e b n i t z e r i. Knževaca s iznosom ^od^ 5^34
for. 85 novS.


Lovstvo.


Množina ubijene grabežljive zvjeradi i za nju izplaćena novčana nagrada.
Po do sad stigavših izvještajih župaBijskih oblasti ubijeno je tečajem li,, ^lU.
i đieiomice IV. četvrtgodista 1890. grabežljive zvjeradi, i to a obsegu županijske
oblasti Ildko-krbavsket 1 medvjed, 09 Imc^, 40 div, maSaka i 4 kune; u obsegu
županijske oblasti ri ečko^m odruike: 1 mladi medvjed i 6 lisica; u obsegu s«pa-
Bijske oblasti belovar^ko-križeva^ke: 1 vuk, 1 vučica i 9 lisica; u obsegu županijske
oblasti sriemske : 1 vuk, 8 vučice, 10 lisica i 12 kuna; u obsegu županijske
oblasti zagrebačke: 4 vuka, 44 lisice i 1 div, mafika; u obsegu županijske
oblasti ^ožežket 10 starih i 14 mladih vukova, 2 vučice, 171 lisica, 11 div. aaa«
caka i 9 kuna; u obsegu županijske oblasti virovitičke : 1 vuk; u obsegu gradskog
poglavarstva Petrinja : 3 lisice; u obsegu gradskog poglavarstva Karlovci :
28 lisica, 6 div. mačaka i 4 tvorca; u obsegu gradskog poglavarstva Petrovaradiu :
16 lisica i napokon u obsegu gradskog poglavarstva Mitrovica : 1 lisica. Ukupno:
2 medvjeda, Bi vuk, 6 vužica, 367 lisica, 5S div. loaSaka, 25 kuna i 4 tvorca.


Za ubijenu grabežljivu zvjerad izplaćena je nagrada , i to u obsegu Županijske
oblasti ličko-krbavske: 58 for. 50 nv5. ; u obsegu županijske oblasti rieSko-modruške:
18 for.; u obsegu županijske oblasti belovarsko-križevacke: 18 for. 50 nov6,; u obsegu
županijske oblasti sriemske: 40 for., u, obsegu županijske oblasti zagrebačke:
SO for. 50 nvč,; u obsegu županijske oblasti požežke: 172 for. 50 avČ.; u obsegu
županijske oblasti virovitičke: 6 for.; u obsegu gradskog poglavarstva Petrinja: 3 for,;
u obsegu gradskog poglavarstva Karlovci: 20 for.; u obsegu gradskog poglavarstva
Petrovaradin: 9 for. 50 nove. i napokon u obsegu gradskog poglavarstva Mitrovica;
50 novč. Ukupno: 377 for. Y, E.


Osobne viestf.


Imenovanja. U statusu činovnika imovnih obdina imenovani su: Frotustavnik i
računovodja slunjske imovne obćine Andrija B orosi 6 kot. šumarom i abiturient kr,
gosp.-šumar. uBlistn u Kri^eveih Eudolf E rn i privrem. gumar„, vježbenikom kod II,
banske imovne obcine; nadalje šumarski vježbenik I, banske imovne občine Bogoslav
Haje k šumarskim pristavom kod iste imovne obdine.


August Kune , bivši šumar prvostol kaptola zagrebačkoga, imenovan je privr.
kot. Šumarom za kotar pisarOvački.
Paja Teodorović , kr. srbski činovnik kod ministarstva u Beogradu, imenovan
je ravnateljem novo ustrojene kr. srbske poljoprivredne škole u Kraljevu,
Umro je kr. nadiugar Josip Scbafe r u Stinici kod Jablanca, Pokojnik služio
Je do 35 godina vazda revno i pošteno, bio je mnogogodišnji naš član/Slava mu!


SStnlce-


Eako nam je prošl6 godine šuma urodHa? Poznato je dobro svakomu da
je ovoga ljeta i ove jeseni vladala po svih krajevib neobična suša, da se mnom stari
ljudi na ovakovu sušnu godinu sjetiti ne mogu; u vise mjeatih nage domovine nije
k.se palo kroz_ 3-4 mjeseca, usiied česa mnogi bunari i vrela usabnuše. Rieku Savu
mogao SI na vise mjeetih pregaziti i mnoge velike bare presahmiie, u kojim silne ribe´