DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 37 ™^
0(1 mlađe vrbovine, na kojim treba đa počiva, da se raKvija, đa cvjeta i napreduje
velika ona ograda zelene nam struke u Hrvatskoj. Ovo samo za sad
malo na razmišljanje i uvažanje, a m u zaborav!


Koga dakle ovo „sine ira et studio" spada, i kome u žilah krv šumarska
vrije, taj s nama u kolo nefc stupi i bude naš drug, te neka ponosito, vedra
čela i uzhićena srca, a iz jednog grla sa mnom skupa jasno i gromko klikne:
„šumarska je budućnost!" Milan Obradović-Ličanin.


LIST^K:.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjeđaice upravljaju ćeg odbora hrv.-slav. šumarskoga društva,
obdržavane dne 29. studenoga 1890. u družtvenih prostorija (AkademiSki trg br. 4,)
pod predsjedanjem p. n. g. M. pL Dursta, a u prisutnosti gg. odbornika: M. Vrbanića,
Lj, pl, G ali i uf f a, K. Fischbacbaj V. Ea5kogaj D, Trotzera, I.
Kola r a i tajnika F. K e s t e r 6 a n k a.


Na dnevni red bijahu stavljeni sliede(5i predmeti :
l.Gita se zapisiiik. odborske sjednicej držane dne 19. studenoga 1890.^ koji bude
po gg. M. Vrbani

2. Čita se dopis drvotržca F, Neubergera na Rieei od 26. studenoga 1890. kojim
isti javlja, đa 6e sudjelovati kod jubilarne skupne izložbe društva, ^atim dopis
šumsko-gospodarstvenoga ureda gradiške imovne obdine od 25. studenoga 1800. broj
1236j kojim isti javlja, da je slavna gradiška imovna obćina upravnomu odboru dopitala
iznos od 100 for. kao prinos za gradnju Šumarskog izložbenog paviljona; zatim dopis Šunsarskoga
ureda vlastelinstva grofa Dragutina Eltza u Vukovaru od 26. studenoga 1890.,
kojim isti saobćuje razloge, s kojih isto vlastelinstvo ne može sudjelovati kođ jubilarne
izložbe. Iza toga sliedi Sitanje dopisa §umsko-dobodarstvenog ureda vlastelinstva čabar
od 28„ studenoga 1890. broj 1274, kojim šalje dražtvu iznos od 100 for, za gradnju
izložbenoga paviljona, pa ujedno javlja, da će isto vlastelinstvo takodjer sudjelovati
kod šumarske izložbe; — uzeto na znanje.
3. Tajnik javlja, da je punomoćnik pivare Silberek g. Gjuro Wolfabrt dmžtvu
podnio novu ponudu glede nabave njegovoga paviljona u Poli^ glaseću na 6800 for,
podpuno postavljen u Zagrebu; nadalje, da je i tvrdka Filip Deutscli u Zagrebu družtvu
podniela 26. studenoga 1890, ponudu glede gradnje izložbenoga paviljona uz odštetu
od 5548 for., nu paviljon da ostaje viastnost tvrdke, a isto tako da je i tvrdka
Josip Logler u Gracu svoju prvobitnu ponudu njenog paviljona sa gradaSke izložbe uz
stanovite uvjete snizila na okruglo 4000 for,, napokon da je i gradaĆka tvrdka Schulz
& Kolscb podniela ponudu za jedan u Gracu se nalazeći .manji paviljon sa 2000 for.
kompletno; tvrdka Hermann Otte u Beču da je doduše podniela takodjer ponudu za
prodaju dvaju paviljona bivše Bečke izložbe, nu bez naznake eienej a dalnje ubavjesti
da do danas predsjedništvu glede tih paviljona stigle nisu.
Napokon javlja tajnik, da je u savezu s razpravom toga pitanja u današnju sjednicu
pozvao kao vještake gg. Lenucija i Grahora ml, od kojih ae medjutlm posljednji
bolešću izpriĆao. —- Nakon podulje debate o tom predmetu^ zaključi odbor pogledom
na jur u posljednjoj sjednici stvoreni zaključak odbora u tom predmetu^ da se prihvati