DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 54,.—


Bužđna kkustTa, neka se posluži najshodnijim sredstvom ^ neka se ranima
lovom, pošto ga doista nijedna druga toŽBJa ne će toli potrajao i .ivahno poticati
na koristan rad u BJegovom zvanju, kao što lov.


Kad je šumar i lovac obavljanjem mždnih poslova po duže vremena m^
priečea, da pođje u šumu, sve ga obiizimlje neka neodoljiva želja ^a svojim
zavičajem - ,šumom^ S njom je tako reći stasao, u njoj mu je najmilije bo^
raviti. Šuma mu postaje sve poznatijom, a on njezinim što češćim posjetnikom.
Zato mu je gotovo svako stablo u šumi poznato, a znanje i izkustvo njegovo
osobite je vriednosti, jer on nci iz nepogriešive knjige — prirode. Lov ga svakuđa
nanese, u6i ga poznavati i najudaljenije krajeve šume, kao što i svaku
poljanu i guduru. Tako će na svoje oči vidjeti, koji predjeli njegove šume
bolje napreduju i koji su lošiji. Jedino u šumi .se usavršuje šumarova prosud-
Ijivost, a njegovo često pohadjanje na lov čini ga pozornim na kojekakve pojave,
o kojima ni ne sluti obični šumar, koji će samo kadikad, i to tek iz vana
u šumu zaviriti. Za posljednjega doslovno vriedi poslovica, da od samog drveća
ni Snme ne vidi


Što dosad navedoh, ne proteže se lih na lovno doba godine, već vriedi
za pravoga lovca i onđa^ kad je lov prestao. Veseli li šumara lov, on će i za
ono vrieme u šumu zalaziti, da se spremi za budući lov: motriti će stanje divljači,
čuva ju od grabežljivaca i zvjerokradica, upoznaje se unapried s prolazima
divljači, razgleda mjesta, gdje će ju moći lasno uhvatiti, kad opet nastane
lov. Kod toga privikne na podnašanje nepogode, a to mu daje tjelu snagu i
uztrajnostj što će mu dobro doći kod izvršavanja šumskih radnja.


Važnost, što ju imadu za šumara probitci, koji se lovcu nadaju sami po^
sebi, nitko — kada bi i hotio — zaniekati ne može. Da se i ovdje, kao što
i svagdje, najsigurnije ide srednjom stazom, te da lovačka strast ne smije voditi
do zanemarenja šumarskih poslova, i da se radi lova loše gospodariti ne
smije, samo se po sebi razumieva. Neopravdani dakle taki postupak pojedinoga
od prirode lovca — kad bi se to već gdjegod i dogadjalo ~ nikako se ne
smije uzimati kao valjan razlog protiv nazora, što je evo ja branim.


Ooi pako, što su pozvani kao učitelji na šumarskim zavodima, osobito
neka oko toga nastoje, da njima povjereni mladići zadobiju pravo veselje za
lov. Treba da u mladib šumara pobudjuju zanimanje i veselje za samu šumu,
čemu je najshodnije sredstvo lov. A i dotični posjednici šuma biti će im obve-´
zam, kad vide, da mladići, svršivši nauke i nastupajući šumarske službe, nisu
samo teoretici šumari, nego i dobri lovci. Gdje je sa šumarskom naobrazbom
spojeno i veselje za lov, za šumu je doista najbolje skrbljenoj imz to se dakako
i lov izplaćuje; što se lasno priznati mora~


Nu pošto naši izučeni šumari nemaju prilike, da se praktično izvježbaju
u lovu shodno bi bilo, da se nakon dovršenih šumarskih nauka zapute u
praksu kojemu šumaru u Cislitavu, gdje bi, vježbajući se praktično u lovstvu
1 šumarstvu, boravih barem jednu godinu (kao što su prije šumarski pitomei
iz b.vše vojne krajme do godine 1850. nakon dovršenih šumarskih nauka, do