DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

su povjerena rečena na tri godine opređieljena istraživanja, a kao asistent mi
Je đodieljen Dr. phil. Ernesto H e n n i n g.
Drugi BaciB, kojim se nastoje umanjiti toli štetonosne posljedice bilmslah
bolesti, j^st zakonođarstvo. Tim se smjerom pošlo na pr u fraoce.koj gdje
je 24 prosinca 1888. izašao zakon o uništenju-zarezoika, knptogama i drugih
poljodjelstvu škodljivih bilina (Loi concernand la đestruction des Insectes,
Crrptogames et autres Yegeteaux nuisibles a F agriculture). U koliko su u toj
zemlji posebna državna sredstva na razpolaganje u svrhu iztraživanja stanovitih
bolesti bilja, na pr. trsa (Phylloxera, Peronospora viticolai t d.), ne mogu
točnije da navedem.
U tom, što bijah dosad naveo, kušao sam,, dokle moje znanje dopire, da
istaknem, što se u pojedinim europskim državama do danas uzradilo glede predležećega
predmeta našega raspravljanja. Nadaje se drugo pitanje, u koliko su
naime dosad prihvaćene mjere po svojoj uredbi i po svom obsega pospješivale
poluSenje povoljnih i izvjestnih rezultata, kao što to odgovara i važnosti same
stvari a i pravednim zahtjevima poljodjelaca. Ni najmanje se ne žacam na ovo
pitanje niečno odgovoriti. Utjecaj škodljivih bilina i zareznika na ekonomiju
poljodjelstva, šumarstva i vrtlarstva toli je zamašan, a uspjesi, koji se dosadašnjim
sredstvima polučiti mogahu, u obće su tako neznatni, te mi se Sini,
da država neima samo pravo već i dužnost, da zajedno s, gospodarskim strukovnjaeima
točno pazi, jeda li u tom pogledu na obće dobro više učiniti može
i mora.
Doista ćemo pako biti u dvojbi, kad nam je do toga, da odlučimo, koji
od obiju navedenih smjerova najsigurnije dovodi do, svrhe, da li podignuće posebnih
zavoda za izvadjanje pokusa i namještenje posebnih tražnika (Forscher),
ili izdavanje posebnih zakona. Dok je poznavanje bića dotičnih bolesti toli ne-
pođpuno, i dok su obćenito preporucane mjere protiv širenja bolesti toli nedotjerane^
kao što je to još danas, dotle će svakako imati prednost ona ponajprije
napomenuta metoda.
Svoje se usuđjujem nazore ob ovom pitanju shvatiti u slieđećim željama:
I.Uredjenje posebnih državnih postaja za fitopatoložka (bilinskih bolesti
tičuća se) iztraživanja; takovi zavodi treba da su snabdjeveni potrebitim osobljem
(mikolozi i entomolozi), radionicami (laboratorij) i pokušalištem.


2. Ove se postaje imadu na živahno sudjelovanje poticati međjunarodnim
fitopatoiožkim časopisom, u kojem će se bar u glavnim crtama saobćivati rezultati
pokusa i razpravljati o bud kojem takovom pitanju, što je važno za djelovanje
svake pojedine postaje.
3. Osnovati se ima medjunarodnofitopatoložko družtvo, kojega će pojedini
upravm članovi (za svaku pokrajinu po jedan ili po dvojica) svaki u svojoj
zemlji po mogućnosti nastojati oko unapredjivanja fitopatoložkih iztraživanja, i
ZsfLllr´; r ´T´´´´´´´´^ ´´´´´´^ ^^ medjunarodne sastanke,
da se pojedina pitanja međjusobno razprave. .