DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 30     <-- 30 -->        PDF

bolestima, a od 1. travnja god. 1884. ujedno je obvezan, da kao strukovnjak
2a bolesti bilja koli vještake toli zasebnike podupire uputom i savjetom; isto
tako nm ja dužnost, da i sam podje, uztreba li, u dotične krajeve, što najviše
trpe od takovih bolesti.- Počam od godine 1881. putovao je takodjer g. Rostro p
po nalogu ministra financija gotovo godimice u sve državne šume te je pregledao.
Godišnjim se izvješćima o takovim putovanjima znatno obogatilo poznavanje
bolesti šumskoga drveća u Danskoj, a često se i uporavila prikladna
sredstva na uztuk širenju takovih bolesti,


U Njemačkoj se ima većina izpitivanja ove ruke odbiti na pojedince zasebnike,
kao šio na pr. velezaslužne radnje J. Ktihn-a, E. Hartig-a, 0.
Brefeld-a, B. Frank-a, P. Šorauer-a i dragih, pošto su nastale više
iz privatnog živog zanimanja pojedinih izpitivača, nego li iz službene činovničke
dužnosti. Kadšto bi se i državna sredstva odredila, da se izvedu posebna iztraživanja
o filokseri, o korunovoj zlatici (Doryphora decemlineata), o gnomoniji
na trešnjama i t. d., kao što takodjer da se izdade Sorauer-ov atlant o
bolestima bilja. Dočuo sam, da se u ^njemačkom gospodarskom družtvu", dakako
privatnom poduzeću, već neko vrteme o tom radi, da se stvori povjerenstvo,
koje će se baviti izpitivanjem o razširenosti bilinsbih bolesti u Njemačkoj.


U Eusij i postoje prilično obsežne uredbe, u bitnosti po uzoru sjedinjenih
država u sjevernoj Americi; svrha im je pako da poglavito one bolesti bilja
iztražuju, što ih uzrokuju zareznici. Tako su kod ruskoga departementa za
zemljotežu kao činovnici namještena dva entomologa, kojima je zadaća, da
opredieljuju sve škodljive zareznike, što no im šiljaju razni dopisnici iz
čitavoga carstva (blizu 4000 osoba). Osim toga su podignuta u Odesi i Tiflisu
dva samostalna entomoložka povjerenstva i jedno podružno povjerenstvo (Sub^
commission) u Jalti (na Krimu), kojima je svrha, da nastoje oko uništenja
filoksere;: nu zanimaju se takodjer i s bilinskim nametnicima vinove loze kao
što je na pr. Peronospera viticola i t. d,


U Švedskoj imademo od kakvih desetak godina od države namještena
entomologa, koji u ljetno doba putuje po raznim stranama zemlje, da opredieli
škodljivce, kad bi se koji pojavili, te pučanstvu ide na ruku shodnim savjetima,
kako da.se utamane dotični zareznici. Mene kao Mlinskogafiziologa na kraljevskoj
ratarskoj akademiji ide dužnost, da posvetim pažnju osim drugih praktičkih
pitanja iz botanike takodjer i gljivicama i t d, što prouzročuja bilinske bolesti.


Istom se početkom ove godine dozvolila posebna svota iz državne blagajne
u patoložke svrhe, te je civilni ministar u povodu velike štete, što ju prošle
godine uzrokovala´ sniet (Getreiderost) na zobi^ i na poniznu molbu ratan^ke
akademije doznačio svotu od 10.000 kruna (od prilike 5618 for,) te ju predao
akademiji, da iznovice i što svestranije izpita bitnost i uvjete smeti. Izvjestitelja


~~^^~Š^đ3ki središtni statistički ured izračunao je, da je i.nos prkoda u .obi .a
čitavu švedsku god. 1889. bio za 163.000.000 kg. manji, nego h maSe popne<^no
.ad.jih 10 godina, . ovaj se manjak ima vec^inom odbin na gtetu, sto ju je uzrokovala


smet.


b