DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 28 —


Nu takodier kod u z gaja nj a š u m a se može "^«f ^^^^^^´^^^^^^^^^
šumarskih poslova prouzročiti obolja ne samo pojeđmih stabala, nego


Lve sume. Lml li se drveće »ekaBe kore, što je uzraslo u sMopu, nastati
će npala kore, radi 5ega .ije uiBJestno, da takova stabla s gMkom_ korom
preostaju Osimi li se hrast, a da se ne vodi briga za zaštitu tla, koje biva
lošijim, tada će mu se krošnja stati sušiti, isto kao sto se i grab jami kod
sgrtanja sušaja tla vrlo škodi, te drveće raBO postane suhovrhim Ista će se
nevolja pojaviti, kad se zemljište odviše izsuši. Podkresivanje zelenih grana
u doba kad je već udarila mezga u drveće, uzrokuje gotovo uvjek obolju
drveća, pa i okatranila se prorezima. Kasnom pako jeseni i zimi moći će se
taj posao obaviti bez ikakve pogibelji za drveće, pošto se katran u drvo
upije te tako prieči, da se prorezima ozliedi ili izsuši i u njoj nastane nametne
gljivice.


Šumaru je nadalje i to Ba brizi, da p o s j e č e n o zdravo drveće
ne oboli, dok leži u šumi, te da ne ponese iz šume zametke budućih bolesti,
od kojih je najpogubnija đrvojedka (Poljporus destructor), trulež i okoružljivost.


Izbor shođne sjefine dobe, pravilan postupak s posjećenim stablima u
šumi, najprikladniji način opreme (transporta) uz što veće izbjegavanje šumske
paše i splavljenja drva, to su sredstva, kojima šumar razpolaže.


Gore bijasmo-naveli, čim će se služiti šumar, da očuva šumu od,
pobolje. Oboli li pako gdjegod šuma, tada će šumar poput brižna liećnika
što brže prihvatiti sredstva, koja će mu poslužiti u tu svrhu, đa se zaustavi
daljni razvoj bolesti,


S malo iznimaka, kamo naročito pripadaju bolesti nastale od đinaa kamenog
ogljena, od vode splavnice (Abfallwasser) tvornicž, i od grabalja, kojim se u
šumi zgrće sušanj, sve se bolesti šumskoga drveća razvijaju od malih zametaka
do sve većega obsega te su zarazne t j. redovno je uzrokuju organizmi,
naročito gljivice i zareznici. Ovdje vriedi isto pravilo, kao što i priijepćive
bolesti u čovjeka i životinja, da je jedino tada F.ožno svladati bolest, kad
preduzmu najodlučnije mjere, prije nego li se bolest posvema razvila; kašnje
većinom nema više pomoći.


S toga je čistoća i red takodjer i u šumi najshodnije sredstvo
protiv većih gubitaka, a to će se najlasnije postići, kad se unište ili iz šume
odstrane Stara, škodljivim gljivicama i zareznicima oštećena stabla ili njihovi
đjelovi.


Češće je možnoisam razvitak bolesti uspješno zaustavljati, kad se naime
uklone spoljašnji uvjeti napredovanja i razprostranjivanja
gljivica. To se dade postići, ako se na pn odstrane sve zaštite i tako pospješuje
izsušenje tla i presadnica u sjemeništu ili da se polove i otruju miševi,
koji širenju gljivnoga trasa (Pil^sporn) mnogo doprinašaju. U boricima oboljelim
od borovke treba, da se novi dielovi šume tako zasade, te zapadnjak, što do
njih dopire, ne prolazi prije kroz onakove bolestne prediele.