DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 26     <-- 26 -->        PDF

~ 26^ —,´:/-


, , , 1-1- t,„+„„;;iirih a+nliVfl na Šurnarskitti zavodima


Država treba, da kod podieljenja botamckm stolica ua su


i^iiovA ^ V , r svoiom šuntarskom naobrazbom lii
osobito one botaničare u obzir uzimlje, koji svojom huu.i ,,„v«,„^„
smjerom i vrstaoćom svojih dojakoŠBJib znanstvenih radnja poBa,vise dokazuju,


da se n svom naučnom i znanstvenom radu poglavito osvrdu na, probit žumarstva.
Izadje li kašoje na vidjelo, da se ta va.đa ne sbiva, nad botaničarom niti
će se moći vršiti niti smjeti ikoji pritisak, pošto jedino takovo .nanstveno
djelovanje štogod vrieđna postizava, koje potječe iz posve slobodne volje te
iskrenoga pregnuća. U većim će tada državama biti nuždno da dotičnomu
botaničaru dodiele- šumarskoga botaničara, kojemu je dužnost, da predaje uporabljene
grane bilinstva te se posveti istraživanjima u području šumskoga
bilinstva. Tim dakako nipošto nehtjedoh poricati, da su botaničari i uz druge
uvjete u ´vom području dosta znamenita privriediii i privriediti mogli. Takovim
se pak izpitačima ima šuma što dragovoljnije učiniti pristupnom kao što ib i
valja oskrbiti potrebitim radionicama, zbirkama i novčanim sredstvima. Gdje se
uz šumarsko učilište nalazi šumarsko pokušalište, često će biti shodno,
da botaničar unj stupi, dakako uz predpostavu, da se u pokušalištu nalaze lih
ravnopravni članovi. ISFu nikako ne bi odgovaralo biću znanstvenoga družtva a
i smetalo bi radu tražnika (Forscber), kad bi se taj po uzoru kakovog upravnog
odbora podredio dotičnomu „nadgledniku" pokušališta,


S toga će po svoj prilici najshodoije biti, da se u svrhu obavljanju tekućih
poslova uvede periodička izmjena nadstojnika pokušališta, kao što to biva godišnjim
izborom dekana za pojedine sveučilištne fakultete. / ; .


Šumari imadu botaničara podupirati. Da se za to usposobe, treba da
slušatelji šumarstva istim marom prionu uz izučavanje patologije,
bilja, kao što na pr. i uz nauku o šumarskom bubopisu (entomologija);
osobito se pako moraju upoznati donekle takodjer i s metodom iztraživanja, da
uzmognu ne samo u stanovitom okvira samostalno izpitivati, obolju šumskoga
drveća, nego da će i umjeti izpravnim opažanjem i izborom prikupiti pomoćnu
gradju za botaničara. Jedva treba napominjati, da poznavanje bilinskih bolesti
i izpitnim predmetom postati mora.


S napredkom u spoznaji bilinskih bolesti upoznavaju se i stariji činovnic
i šumsk e u p r a v e iz strukovne književnosti, a poglavitood mlađih šumara,
koji netom a šumu i praksu stupiše.. Država bi takodjer na shodan način
mogla pospješivati iztraživanje bolesti šumskoga drveća, kad bi u naših šumara
pobuđjivala volju za opažanje i izpitivanje bilinskih bolesti, pozivajući je na pr.,
da stanovitomu botaničaru dobavljaju gradju za znanstveno iztraživanje.


Kojim bi se dakle sredstvima dale zaustavili te izliečiti
bilinske bolesti?


U koliko znanstveno izpitivanje u obće sadržaje podataka za odgovor na
ovo pitanje, izpitivač morati će je iztaknuti i šumara ponukati, da u označenom
.smjeru izvađja pokuse,, iznajprije dakako, gdje je možno, u manjem obsegu.


Stanu k se dotične saobćene mjere u zbilji izvadiati često će mofda nastati
nepredvidjene prilike, što radj^u sumnjoJ .r^^^i,´^::^´^^.