DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 24 —


Ovako obeemto izrečenoj tvrdnji se morm protiviti; m gosp. šumarnik
svakako Domišlja na sadjenje stariji h presadnica pomoćju svrdla le se u
<- i-i ´ 1 1 -j^vr nnit-o

toliko s niim pod puno slazeiE, posto se a ici/Awni iy^ i ^
vijene žile mkako\ e dadu bez štete okomito usaditi; takav b.i postupak za
cielo bio protimarav i bez ikakve svrbe. _ ^ ^


Ja barem običavam drvca, osobito omoriku, satno a drugoj ili trećoj godini
^^esadjivati, i to omoriku i bor jediiio s takim presadnicama, koje ne pokazuju
m i^ajpjanie grieške te se dosele još nijedan put presadjivale nisu. Ovakovim
su stabalcima žilice jos sasvim vitke i okomite, pa se s toga imadu posve
naravno usadjivati u okomitom položaju.


Eađi 11 se pako sa starijim presadnicama, kao što se to u nas dogadja
kod drugih vrsti´drveća, onda se razito razvijeno korienje usadjuje u razitom
položaju, a tiajiiiladje još vitke žilice u okomitoni; u tu ćemo svrhu najbolje
ovako postupati, ua drvce, položivši ga najprije na dno rupe i zasuvši ga donekle
zeniljoir-, im´lo priđignemo i onda istom, konačno ukopamo.


Jedaa će dio vitkih žila takim postupkom odmah zauzeti potrebni položaj,
te će uaime sizati u dublji i kašsje zbijeniji sloj zemljišta^ koji sačinjava spremiste
za vlagu.


0 predubokom položaju, koji je po Hartigovoj tvrdnji povodom, sto korienje
gnjije, ovdje nema govora, a ni t, z. disanje tla ničim nije zapriečeno.


U obllciiiaa žila, što ih je ad II. B. izložio šumarnik Eouss, ^azbilja nazirem
što posljedice nasilnog a sađjenja starijih stabala u okomitom položaju,
odašta su žile stale gnjitl s nedostatka kisika, što posljedice pritiska
sadjevaih sprava gdje su — osobito u kamenitom tlu — prostrane žiie vrlo
cesto oštećene, čim je nadalje neposredno uzrokovano, da žile od gnjiloće i
parasita obole.


Zavržujuć preporučujem sadjene omorike jediiio s dvogodišnjim ili trogodišnjim
posve zdravim presadnicama, koje na žilama ni najmanje oštećene
nisu, kao što i želim, da se samo or^e metode upotrebljuju, št o odgovaraj u
naukama bilinske fiziologije i z e mlj iš tn e f iz ik e, tene
pružaju nikakva povoda bolestima drveća ujamčujući nam ovako što povoljniji
razvoj šumskih nasada - a tim ćemo tek svesti u sklad i podići vriednost
načela ,o umnoj uporabi stečevina na polju teoreticnih spoznaja i praktičnih
izkustva*.