DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 15 -
Kod takovih promatranja, koja se ogramčaju na pomanja mjesta ttuždno
nastaje pitanje, da li se usljed krčenja šume tuče množaju Ili pogibelj, da će
mnogo tuče biti, ili se ovdje raii samo o promjeni smjera, kojim će se gradoviti
oblaci kretati, s ćega za cielost ni korist ni šteta ne nastaje; jer u koliko
stanoviti dio gubi u toliko drugi dobiva. Ako je ova predpostavka istinita, to
nebi trebalo osobitih izviđa; ovi bi se mogli uspješno izpostaviti u obće samo
onda, kad bi se ujedno zabilježila dotična visina šume u okolici, i to u prosjeka.


Gdje se pako radi o mnogo zamašnijim iztraživanjima o mjestu , gdje
tuca nastaje i o njezinom tečaju, tu svakako šuma obzirom na veče dielove
djelatnost neku ima (sravni primjer, što je naveden u mom Jjehrbuck" strana
589« iz južne Francezke, koji medjutim nije potvrdjen promatranjima u Wurttembergu);
nu siguran dokaz o razmjernom i mjestnom obsegu ovog djelovanja
mogao bi se podignuti samo onda, kad bi se mogla izujeti promatranja u jednakim
vremenim razdobjima za isto područje u jednom slučaju, kad je tlo osamljeno,
u drugom pak, kad nije šumom obraslo. Pak i ova promatranja oebi još
tačnijih rezultata podala; jer^ kao što je poznato množina tuče je u stanovitih
godina vrlo razna, pak uz to nisu još ni s daleka poznati svi uzroci, kako tuča
nastaje, a kamo li da su znanstveno iztraženi i dokazani.


S ovih razloga nije mi pošlo za rukom, da iznadjem način promatranja,
kako da se dokaže upliv šume na stvaranje tuce i na tečaj oluje, koja tuču nosi.


Da šuma na količinu kisika i ozona vrlo pogodno djeluje, ter po tom
zrak zdravim čini, to je već po iiečnicima i neliečnicima potvrdjena istina. Nu
i u tom obziru je znanstvena provedba otegoćena, jer još ima vrlo mnogo uzroka
koji tu djeluju i koji se ne mogu odieliti i odstraniti ni na moru, u strujama
vjetrova, ni u odnošajima života i običaja ljudi, pa da se po tom prikaže upliv
osvežujučeg i oživljujućeg šumskog zraka.


Kako je poznato pred nekoliko godina, bilo je mnogo govora o korlstnom
upliva tako zvanog Eucaljptus globulus; osobito se upozoravalo na uspjeh u
rimskoj Campagui, pa akoprem u novije vrieme manje povoljni glasovi odanle
dolaze, ipak bi bilo vriedno, da se stvar tačaije iztražl, kod čega je svakako
medjunarodna djelatnost već radi toga izključena, što modro gummidrvo (Blaugummibaum)
samo u području sredozemnoga mora uspjeva, dok se u ostaloj
Evropi u obće ne smatra šumskim drvetom.


Od velike bi važnosti bilo, kad bi se iznašlo njeko sigurno mjerilo za
skup klimatičkih upliva šume. Već su se u tom pogledu upotriebili razni načini,
akoprem se može reći, da se našla karakteristična tačna oznaka u tom
obziru. Uzmicanje sjeverne medje njemačke loze, za koje se prije navađjao kao
uzrok postupačno krčenje šnme ima sasvim druge uzroke. U najnovije doba navadja
se kao uzrok uništenju voćnjaka u nekim planinskim dolinama Graubiindena,
što su šume izkrčene. Ovo je tumačenje doduše valjano, ali se ipak
na druge predjele i zemlje, gdje ne ima voća^ ne može protegnuti; jer ima
vrsti voća, koje se razno opire navalam prirode. I medju zelenjem ima preraznih
podvrsti, kojima je sad duže sad kraće vrieme za vegetacija nuždno, te