DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 10 —
1. 1 1 ,.. toi nafin svuda ondje, gdje ne djeluju razorujući
uplivi, ostaju kanali u tlu, Kro2 koje mi)iv v e,j


´´´ ´ Nam M naSin može dakle neugodmh posljedica imati krfienje stablja i
korien^ nu .e6i dio stabala ostaje netaknut te sagnjije zajedno sa svojim korTeo´m
u zenilji. Treba samo pomisliti na stabla, koja se kod proređj.vanja
posjeku. Gdje se dolazi do koristi sjeSom stabala za sjecu doswel.b ondje
ostaje sitnije korienje, koje je blizu površine, malo ne ne aknuto. U nu arnjosti
pak postaje zemlja, ma i na njeko vrieme, rablom, odkuda je ta korist, sto se
tako dovadja vođa u doljnje slojeve.


Vrlo nepovoljan upliv ima i zimski mraz, koji se doduše ograničuje na
ne baš duboki sloj osamljenoga tla, te u tom sloju uništuje iza korienja preostale
cievi, koje su otvorene, dok se voda, što se u okolišnoj zemlji nalazi,
kao led razteže ter cievi, koje u njoj leže, na njeki naSin iztisne. Nu na ovo
bi se moglo samo onda pomišljati, kad bi se smjelo uzeti, da su cievi bile napunjene
zrakom u čas, kad je mraz nastupio; akoprem se može prije tvrditi,
da su bile napunjene vodom, a osobito finije cieveice, u kojima djeluje zakon
kapilarnosti. Kod ovakovih predpostavka može se sa vjerojatnošću reći, da se
sitne cievčice u gornjoj naslagi, đo koje može zimski mraz doprieti, bitno ne
niienjaju. Može biti, da se ove cievčice dalje raztežu, osobito ako su prije mraza
vodom napunjene bile, koja pukotine i brazde naših najtvrdjili pećina, koliko
je moguće, razteže.


Ako se pak uzme, da se ove cievčice začepe komadići zemlje, što ib voda
donosi, te usljed toga nemože mraz prodrti dublje u zemlju, to treba priz.nati,
da gornji slojevi služe kao cjedilo prođinićoj vodi, te tako u onim đubljinama
spomenuto začepljivanje u obće nije niti moguće. I ako treba da priznam,
da na taj način postale čestice ne ostaju za uviek otvorene, to ipak sasvim
stalno tvrđim, da će se to događjati samo kroz nekoliko godina; a na to će
opet korienje stabalja, koje se medjutim odstranilo, na njibovo mjesto doći.


Pošto se ovo podzemno djelovanje šume još nije nigdje iztražilo, to se u
istina preporuča. da se ono u medjunarodno iztraživanje stavi. Kod izvadjanja
pokusa radi se po tom najviše oko toga, da se prispodabljani ne ošumljeni komadi
zemljišta u svim drugim odnošajima slažu sa ošumljenima.


m u tom ima osobitih potežkoća; jer se geogiiostički položaj, na kojem
se sve osniva, nikada ne može sa podpunom izvjostnošću iztražiti, a da se kopanjem
naravno stanje ne poremeti. Ovdje ne preostaje drago, nego da se tlo,
koje je za pokuse opređieljeno, na doljnjoj strani obzirom na korienje odkopa,


pak vođa, koja odozgora prodire, sakupi te izmjeri.
Zaključke u velike odavle crnsti bit r^P moU.,. x
,
djelujući faktori, to jest oni koi Ti bin n ´´^´"´^´´ ^´ ´ "´"^^" ´""
U tom obziru t eba se samo tiU 1 ´"´T ´ ™´´ ´ ´´´´´´´^´´´ ´^P"´"


šlaga, koje razno propušJ^vr e .rov l "rS"´ / ´^""´\""


f i-j uu, .,e na njihov geognostički položaj, na odno