DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 1. u ZAGREBU, 1. sieenja 1891, Gocl. XV.


Ubaviest i poziv.


U´ s^mislu §7 , .slovo b) naših družtvenih . pravila, odobrenih
po visokoj kr= zemaljskoj vladi^. ima se članarina U prVOm ČetvrtU
svake´..godine, uplatiti. Umoljavaju" se dakle p. n. gg, članovi prvoga
razreda^ da izivole svoju članarimi (h for.) za tekudu godinu^ "U
koliko to ved učinili niesu, podpisanomu predsjedničtvu tim sigurnije
poštanskom tiapiltniCOm priposlati^ jer u protivnom slučaju
nebi ni družtvo svojim obvezam udovoljiti moglo.


Sbog prištednje na poštarini bit ce za pomoćno lugarsko
osoblje t. j . članove drugoga razreda najshođiiije, ako nadležni
šumarski ured ili šumarija sama odnosne prinose (po 2 for.) ubere,
te iste do konca OŽuJka t.. g. uz´ izkaz članova ovamo dostavi.


Istim putem dostavljat će se i ove godine sbog točnije kontrole i
reklamacija .^Šumarski list" članovom drugoga razreda.
Konačno se napominje, da imadu oni/koji pristupljuju ovom
družtvu kao članovi prvog ili drugog razreda^ u smislu § 7- točke c)
i § 8. družtvenili pravila platiti pristupninu od Jedne for, a., vr,
pa molimo, da se kod odašiljanja novaca na to obzir uzme.


Tko želi družtvenu diplomu dobiti, ima za istu.platiti Jedan for. bez
poštarine.


.Zagreb j L-siečnja 1891.
Predsj\ lirY-8laY. Siimar. đružtTa.