DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 234


preko Soprana u Be6. Tu će se zabaviti dva dana i pregledati gospođ.- šumarsku izložbu,


koja bude otvorena dne 14. svibnja. Iz Beča odilaze putnici preko Linča u Salzburg,


gdje de se zadržati jedan dan. Iz Salzburga ide put dalje u Tirol i to najprije u


Brixleg-Stubach, a dalje po zubatoj željeznici do Achen jezera, te s parobrodom u


Achenkirehen. Iz ovoga zadnjeg mjesta poduzet de se manji izleti u ondješnjoj okolici,


imenito pogledat de se pougljenivanja, razna sredstva za dopremanje drva iz velegorja


buđ vodom, bud kopnom i postupak šum. gospodarenja u ondješnjih alpinskih pređjelih


naroSito u okolini Ampelsbacba i Klammbacha. Iz Achenkirchena krenut de putnici


kroz državne šume upravnoga kotara Steinbach i Branđenberg u Kramsach, a dalje na


željezničku postaju Brixleg u doljnem kraju doline Innske. Za tim dolaze u Innsbruck,


gdje de boraviti jedan dan, da pogledaju grad i sušnice za dobivanje crnogoričnog


sjemena onđješnje tvrdke Jennewein. Iz Innsbrucka ide put dalje preko Klausen u


dolinu Villn()s. Ondje de se pregledati razne gradnje za osiguranje eesta proti bujieam,


te liepo i praktično izvedene brane proti vodođerinam i nekoliko šumskih vrtova i t. d.


Osobito je liep vidik na dolomit-gorje, U Tirolskoj bavit će se putnici u svem osam


dana. Medju tim ako vrieme dopusti, proći de se jednog dana vidjeti rezbarije iz drva


u Zirbenhohr, gdje se ta vrst obrta baš u velike tjera.


Naši mlađi putnici povratit de se kroz Korušku i ondje pogledati baš u velike


izvedene gradnje u zaštitu šuma proti vodođerinam i bujieam u Moseritschgrabenu kod


Oberđrauburga. Dalje ide put preko Villacha, Cielovca, Maribora, Pragerhofa i Zakanja


u Križevac; ili pak, ako materialna sredstva putnikom dovoljna budu, preko Villacha,


Tarvisa, Goricije ter Trsta i Rieke u Križevac.


Želimo putnikom sretno pošli i obogatili se ovom prilikom mnogim znanjem, što
neka bude od najboljeg uspjeha za njihovu praksu a na ubar čuvanja i gojenja naših
šuma! M. V.


Električno svjetlo i ribolov. Na južnoj obali Francuzke pokušali su nedavna
električno svietlo kod r bolova rabiti. Spustili su u stanovitu dubinu vođe staklenu
kraglju, u kojoj se nalazila sprema za žarenje, koja je bila spojena sa baterijom u
čamcu žicami obavitimi gutaperčom. Kruglja je razsvietlila na daleko more. Ribe privabljene
svietlom skupiše se oko nje u velikoj množini, pak ih je mrežami bezbroj pohvatan
tako, da se sve niesu mogle niti upotrebiti.


Taj je način ribolova obavljen samo kao pokus; u običnom životu dakako ne de


se smjeti rabiti, jer bi inače za morske stanovnike velika pošast nastala.


Jastrebovi. Akoprem se vanjsko obličje većine tih ptica, medju koje se i nekoje
najveće grabilice broje, našeg oka neugodno đojimlje, pak je i sama njihova proždrljivost
nam odurna, to su oni ipak veoma koristni za veliko gospodarstvo naravi.


Najviše koriste jastrebovi u vrućih pojasih, gdje uništuju brzo sve Iješine i životinjske
preostatke, koji bi inače gnjiledi razvijali miazme po ljude škodljive.


S toga razloga štite ih i štede u južnih krajevih.


Razmjerno malena glava i velik dio vrata obično su u njega goli i bradavicami
ili mesnatimi zahlipci pokriveni. Dolnji dio vrata okružuje vedinom ogrljica produljenih
i izbočitih pera.


Najveda množ te vrsti obitava u tropičnora i subtroplčnom pojasu i to ne samo
po pustoši ved i u velikoj množini u gradovih i u okolišu, u obde u blizini ljudskih
stanova.


Pogine li u pustarah i stepah vrudeg pojasa u novom ili starom svietu ma koja
zvier, eto ti ved zagonetnom brzinom ne jednog, ved stotinu i stotinu tih zdravstvenih
organa naravi, kako se prepirudi promuklim glasanjem u družtvu sa svrakami, gavrani
i t. d. na Iješinu obaraju.


Lješini razderu mekaC, pak ponajprije prožderu svu utrobu, koja im je najslaatnija,
a kasnije ne miruju sve dotle, dok samo gole i najkrupnije kosti ne preostanu.