DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 225 —


kao i takovih obćina, koje te katastralne mape doduše posjeduju, samo što iste još
uviek niesu prema stanju izvedenih segregacija izpravljene i popunjene, same
segregacionalne mape pak mogu se samo kod sudbenoga stola kao urbarskoga
suda na uvid dobiti, a to je sve ne samo s troškom već i s gubitkom vremena
skopčano, pa ako je uza sve to ipak tečajem prošle godine dogotovljeno takovih
kopija za šume ukupno od 161 šumske imovne obćine, to je i to svakako povoljan
uspjeh.


Nacrta tih pak dovršeno je u kotaru zagrebačkom za 16 imov. obćina
„ samoborskom „1 8 „ „
„ jastrebarskom „ 21 , „ „
„ karlovačkom „ 90 „ „
„ pisarovačkom „ 8 „ „
„ vel. goričkom „1 1 „ ,
„ sisačkom , 20 „ „
„ dugoselskom „1 6 „ „
„ sv. ivanskom „18 „ „
„ stubičkom „ 3 „ „


Nadati se je pak, da će se tečajem o. g. ipak još i ostali manjkajući
nacrti dovršiti.


Uz ove poslove valjalo je šumarskom osoblju nabaviti jošte i sve diobne
segregacionalne odluke za pojedine urbarske obćine, jer žali bože do sada
većina tih obćina ni ovih posjedovala nije. Za tim je valjalo nabaviti još prepiše
katastralnih posjedovnih listina kao i gruntovnih uložaka vrhu tih obćinskih
posjeda, pak je i toj dužnosti većom stranom jur udovoljeno.


Nu i tim još ne bje izcrpljen uredovni posao šumarskog osoblja, u koliko
još sveudilj niesu dovršene bile jur od prije u tečaju stojeće radnje oko sastavka
temeljnih knjiga ovlaštenika tih pojedinih imovnih obćina, od kojih je
do konca g. 1889. sastavljeno u kotaru:


1. zagrebačkom za 19 imovnih obćina.
2. samoborskom ,1 2 „ „
3. jastrebarskom „ 9 „ ,
4. karlovačkom „2 0 „ ,
5. pisarovačkom „1 2 „ „
6. vel. goričkom „ 1 „ „
7. sisačkom »16 „ „
8. dugoselskom „ 3 „ „
9. sv. ivanskom „16 „ „
10. stubičkom „ 4 , „
ili ukupno za 112 imovnih obćina, dok se oko sastavka onih, koje još manjkaju,
marljivo radi.
Dovršenjem radnja oko nabave šumskih nacrta, segregacionalnih diobnih
odluka, kao i temeljnih knjiga ovlaštenika, stvorit će se napokon oni temelji,
na kojih se šumarsko osoblje onda bude moglo latiti toli važnog posla oko


lo