DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 224 —


mora, hoće li, da mu branjevina i doista takovom ostane i u naravi, a ne samo


na papiru!


Koliko li su pak u obće ,obćinske šume" u području županije zagrebačke,
samo tečajem drugog polugodišta god. 1889, bile izvržene
oštetam od strane neukog i zlobnog žiteljstva, dokazuje nam ponajbolje netom
na prednjoj strani spomenuti izkaz.*


Od početka preustrojstva šumarske službe u području ove županije pako, t. j .
od 1. siečnja g. 1887. pak do 1. srpnja g. 1889. dosudjeno je glasom odnosnih
izkaza u korist pojedinih urbarnih šumskih imovnih obćina u kotaru:


1. zagrebačkom ukupno 1619 fr. 24 n. utjerano bilo pak samo 320 fr. 52 n.
2. samoborskom „ 737 08
112 „ 83
11


3. jastrebarskom „ 4224 )7 58
1059 „ 39
4. karlovačkom „ 3586
Yl 86 783 „ 51
5. pisarovačkom „ 807
JI 72 140 „ 89
6. vel. goričkom , 942
« 53 311 „ 54
7.
sisačkom „ 8059 n 34 2970 „ 47
»
8. dugoselskom „ 2213 89
669 , 90
9. sv. ivanskom „ 3211
» 61 993 „ 62
10. stubičkom 2432 » C8 760 „ 70
Dosudjeno je dakle tečajem prošlih dvie godine i pol, u ime šumskih i postupnih
troškova napried spomenutim obćinam, ukupno 29.836 for. 53 novč., dok
je pored svih naloga kr. zemalj. vlade, kao i žup. oblasti od toga jedva iznos
od 8.123 for. 37 novč. utjeran!
Ovo je svakako znak, da šumarsko i lugarsko osoblje, te ozloglašene urb.
obćinske šumske uprave, pored svih napred spomenutih nepovoljnih službenih
odnošaja, svoje čuvarske dužnosti razmjerno ipak sdušno vrši, nu da mu je sav
taj trud od slabog uspjeha, dok oni, kojim je dužnost bditi nad izvršenjem
osuda i kazna šumskih štetočinaca, te svoje dužnosti još ne uvidjaju ili ne izvršuju.
Glede tih novaca, koji su unišli kao utjerane odštete za počinjene šumske štete,
odredjeno je u novije doba, da imadu služiti stvaranju posebnih kulturnih fondova
za pojedine imovne obćine, u koje su ime dotične svote privremeno koristoosno
uložene kod poštanskih ili inih štedionica, ne bi li se tako i kod siromašnijih
obćina s vremenom bar godišnji kulturni troškovi osjegurali?


Uz dosta obsežno spomenuto vanjsko poslovanje imalo je kotarsko šumarsko
osoblje osim pisarničkog i perovodnog poslovanja, tečajem prošle god.
obaviti još i više drugih važnih radnja u uredu, od kojih nam je u prvom redu
iztaknuti poslove oko nabave kopija šumskih nacrta područnih imovnih obćina
u katastralnom mjerilu (1 palac = 40 hvati.)


Ovih je nacrta pored toga, što i u ovoj županiji još imade mnogo političkih
obćina, koje još uviek ne posjeduju vlastitih obćinskih katastralnih mapa.


* Vidi u ostalom „Šumarski list" godine 1888., strana 549. za tim g. 1889.
strana 184. i 185.