DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 32     <-- 32 -->        PDF

1. zagrebač. 79-15 m´gradjev. 74985 m´gorivog drva i 93l0 kom. kolja
2. samobors. 544-00 „ „ 1308 00 „ „ „ „ 3C00 „ „
3. jastrebars. 122-66 „ „ 8509*00 , „ « „ — „
4. karlovačk- 3336-00 „ „ 17929-00 „ „ „ „ 144 „ „
5. pisarovaS. 247-65 „ „ 1800-5 „ „ „ „ — „ »
6. vel. goričkom (mjesto šumara tek koncem g. 1889. popunjeno)
7. sisačkom 1468-5 „ „ 15415-0 „ „ „ „ 250 , „
8. dugosels. 92-54 „ „ 7827-0 „ „ „ „ 110 , „
9. sv. ivansk. 68-0 „ „ 3054-0 „ „ » » — » «
10. stubičkom 45 „ „ 588-0 „ „ „ „ — „ „


Ovdje valja iztaknuti i to, da je doznačivanje toli gradjevnoga, koli gorivoga
drva od stojećih stabalah, sbog toga, što su šume slabo obrasle, kod većine
imovnih obćina, jur kroz godine ograničeno na minimum:


Uz doznake zadavalo je šumarskom osoblju tečajem prošle godine mnogo
posla i uredjenje t. zv. centralnih šumskih vrtova, pak su takovi do sada uredjeni
u kotaru samoborskom, jaskanskom i karlovačkom, dok su predradnje oko
istih obavljene i u kotarih: zagrebačkom, stubičkom, pisarovačkom i sv. ivanskom.
U kotaru karlovačkom, jastrebarskom i samoborskom zasadjeno je osim
toga više hiljada raznolikih crnogoričnih biljka i to većinom, poklonjenih u tu
svrhu siromašnim obćinam, po kr. nadzorničtvu za pošumljenje primorskog krša.
Isto je tako zasadjeno u kotaru zagrebačkom i samoborskom do 37 rali šume
akacijami i vrbami.


Oko uredjenja i uzdržavanja spomenutih šumskih vrtova brinu se nadležne
oblasti, a to i podpunim pravom, jer je doista žalostna uz današnje odnošaje
tih obćinski šuma, šumarija — bez biljevišta!


Nuždne kulturne radnje po čistih šumah listačah morale su se žali bože i
prošle jeseni sbog posvemašnje jur višegodišnje nerodice hrastovog kao i bukovog
žira, u ovoj županiji, ograničiti manje više samo na ustanovljenje predzabrana,
pak je u to ime izlučeno bilo


u kotaru zagrebačkom ukupno 79 rali


samoborskom » 730
jastrebarskom n 951
karlovačkom » 980
pisarovačkom 510


n


vel. goričkom 212


11


sisačkom n 740
dugoselskom » 550
sv. ivanskom n 268
stubičkom n 620


ili ukupno 5640 katastralnih rali. Tko znade, kako se naš ,pauer" otimlje
svakoj branjevini i s tim skopčanoj zabrani paše u obćinskoj šumi, znat će
ocieniti važnost gore rečenih izkaza kao i trud, što no ga dotični šumar uložiti