DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 31     <-- 31 -->        PDF

^ 221 -


Od gore rečenih plaća naime bje g. 1889. doista izplaćeno u kotaru:


1. zagrebačkom . . . 820 for.
2. samoborskom . 773 „
´6. jastrebarskom . . 886 „
4. karlovačkom . . . 1092 „
5. Pisarovačkom . . 449 „
6. vel. goričkom . . 371 „
7. sisačkom ... . 824 „
8. dugoselskom . . . 757 ,
9. sv. ivanskom . . 364 „
10. stubičkom .. . 820 „
ili ukupno 7.136 for. — t. j . po prilici 2/3 ukupnih plaća.
Sbrojimo li svote, što ih spomenute imovne obćine imahu god. 1889. za
pokriće troškova oko uzdržavanje svog šumarskog i lugarskog osoblja
nositi, to vidimo, da su takovi iznašali ukupno tek 19.371 fr. za 72.625 rali šume,
ili za ral na godinu jedva 26 ´/a novč. — Trošak je taj u prispodobi s onim, što ga
u nas n. p državni šumski erar ili krajiške imovne obćine u to ime nose, sjegurno
neznatan, pa ipak koli težko se i ovaj trošak od strane mnogih odnosnih urbarnih
obćina doprinaša! Već je napred bilo spomenuto, da uz postojeće odnošaje
čuvarstva sami šumari donekle i lugarske poslove obavljati moraju, pak se
prema tomu i polaže osobita važnost na to, da šumari na račun dopitanog im
putnog paušala, što više po vani t. j . u šumi ureduju, a za uredovnu perovodnu
službu, kao izvjestitelji kot. oblasti, da se samo u tohko upotrebljavati
imadu, u koliko tim njihova glavna t. j . vanjska služba ne trpi; s istih je razloga
i obveza njihova, da drže konja za tu vanjsku službu.


Prema mjesečnim dnevnikom podnesenim za drugo polugodište
god. 1889. proboravio je


šumar zagrebački na vanjskom uredovanju ukupno 70 dana
„ samoborski „ „ „ „ 80 „
„ jastrebarski „ , „ „ 82 „
„ karlovački „ „ „ „ 100 „
„ pisarovački „ „ „ „ 62 „
„ vel. gorički (ovo je mjesto bilo izpražnjeno)
„ sisački „ „ „ „ 120 „
„ dugoselski „ „ „ „ 53 „
„ sv. ivanski „ „ , „ 70 „
I) stubički „ „ „ „ 63 „


Opaziti je medju tim, da je šumar dugoselski sbog vojnih vježba, a šumar sv.
ivanski radi bolesti, u to vrieme bio preko mjesec dana na dopustu.


Najveći dio gore rečenoga na vanjsko uredovanje šumarskoga osoblja odpadajućeg
vremena odpada pako nedvojbeno na poslove tog osoblja oko doznake
gradjevnoga i gorivoga drva ovlaštenikom, pak je doista tečajem g. 1889. bilo
u to ime osim suharaka i leževine odkazano u obćinskih šumah kotara: