DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 220 —


državni izpit, dok će ostali imati toj dužnosti takodjer već u najbliže doba
zadovoljiti.


Glede mirovine žali Bože — kao što u obće u starom provincijalu tako
se i ovdje, nije do sada kraj večnog provizorija u urbarnoj šumarskoj službi,
još ništa ozbiljna učiniti moglo, nu u ostalom držimo, da bi valjalo, da u tom
pogledu, baš samo to osoblje inicijativu poprime, kako je to u
svoje doba i od strane šumarskog osoblja krajiških imovnih obćina uzsliedilo.


Što se lugarske i šumarsko čuvarske službe tiče, to je ona kraj velikog siromaštva
većine imovnih obćina, kao i gleđom na ine za sada u tom pogledu u
starom provincijalu obće nepovoljne odnošaje, danas još dosta primitivna,
jer jedva da GO^/o ukupnih tih t. z. obćinskih lugara znade čitati i pisati, tako,
da svaki šumar u svom kotaru, donekle i sam svoj nadlugar biti mora.
U ostalom imade temeljite nade, da će se krepkom pomoći tomu nadležnih
faktora i konsekventnim i uztrajnim radom, po malo dati i tomu zlu na kraj
stati. Dokaz tome je, što u novije doba već i izmedju ovih lugara ima takovih,
koji se podvrgoše propisanom nižem šumarskom državnom izpitu.


Što se pako samog broja tog lugarskog i šumarsko-čuvarskog osoblja i
njegovih beriva tiče, to je god. 1889. brojio, kotar:


1. zagrebački 36 obćinskih lugara sa ukupno 1963 for. plaće
2. samoborski 30 „ sa » 904 for.
3. jastrebarski4. karlovački
37
56
,
, ,
sa
sa
»
n
1176 for.
1410 for.
5. pisarovački 206. vel. gorički 357. sisački 44
r.

sa
sa
sa
»
»
n
511 for.
467 for.
1994 for.
8. dugoselski9. sv. ivanski
18
38


,

sa
sa
»
n
820 for.
1006 for.
10. stubički 18 „ ,, sa n 820 for.


Ukupno bilo je 332 lugara, sa ukupnom plaćom od godišnjih 10071 for.; dolazi
dakle poprečno na jednoga lugara jedva 3 for. na mjesec, odnosno na god.
34 for. plaće! Nu u istinu i ova je plaća vrlo razna, pak varira kako kod
koje obćine, od 6 pa do 120 for. na godinu! Najpovoljniji bijahu u tom pogledu
još odnošaji u kotaru dugoselskom i stubičkom, a najgori u kotaru veliko goričkom.
Osim spomenutih beriva pripada lugarskom osoblju još i lOVo odšteta
od prijavljenih šumskih kvarova, a ne valja zaboraviti ni na to, da u t. zv.
starom provincijalu u obće nema obćinskih lugara po zvanju, t. j . takovih, koji
lih od svoje lugarske zaslužbe žive, već da su to posjednici seljaci, koji lugarstvo
više sbog časti, nego li sbog plaće obnašaju. Akoprem se nadalje s nadležne
strane opetovano nalagalo kot. oblastim kao i odnosnom šumarskom osoblju,
da strogo oko pravodobnoga utjeranja ove i onako minimalne plaće nastoje,
to je ipak do konca prošle godine bilo od gornje svote ukupno samo 7136 fr.
izplaćeno, dok je na dugu ostalo i opet do 2935 for. — Ali i to je gledom
na uspjeh prijašnjih godina, uspjeh dosta povoljan.