DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 219 —


koji pođjedno i kao izvjestitelj u svih šumskih poslovih, koji u smislu zakona
od 5. veljače 1886. o upravi u županijab i kotarih u naravni djelokrug iste
oblasti spadaju, fundira. Cjelokupna uprava tih šuma pak usredotočena je u
ruku kr. žup. nadšumara, kojemu su i spomenuti šumari u strukovnom i)ogledu
u prvom redu (putem kr, žup. oblasti), podčinjeni. Šumarskom upravitelju kotara
sisačkoga pako dodieljen je gledom na obsežnost šuniišta, kod obc´ine Martinskaves
eksponirani šumarski pristav, a slično se namjerava urediti i u kotaru
karlovačkom, s obzirom na obsežnost šuma obćine Draganić i raztrešenost
područja. Upravu tih kotarskih šumarija rukovode u kotaru sisačkom, karlovačkom,
dugoselskom i sv. ivanskom „kotarski šumari" — u ostalih kotarih pako
„kotarski šumarski pristavi", beriva istih pako iznašahu g. 1889. u kotaru:


1. zagrebačkom . 800 for.
2. samoborskom 800 for.
3. jastrebarskom 940 for.
4. karlovačkom . 1300 for.
5. pisarovačkom . 800 for.
6. vel. goričkom . 820 for.
7. sisačkom . 1340 for.
8. dugoselskom 900 for.
9. sv. ivanskom . . 900 for.
LO. stubičkom . 700 for.
Sveukupna ta beriva kotarskog i obćinskog šumarskog osoblja, od 9300 fr.
razporezana su po kotarih, na pojedine šumsko imovne obćine, prema njihovom
šumištu i imućtvu. Tangente se ove uplaćuju dotičnoj upravnoj obćini, koja
ih skupno imade u četvrt godišnjih unaprednih obrocih dostavljati kot. oblastim
u t. ZV. šumarsku nakladu, iz koje šumari u mjesečnih anticipativnih obrocih
redovit o svoja beriva dižu. Svaki upravitelj šumarije imade paušal, pak je u
smislu napried spomenute normativne naredbe žup. oblasti dužan, na račun
toga paušala držati konja za službenu porabu. Osim gore rečenih beriva (plaće,
stanbine i paušala) pripada im jošte i 20% sviju po njima prijavljenih za obćinske
šume — dosudjenih šumskih odšteta. U najnovije doba medju tim povišena su
prema okolnostim beriva šumara sv. ivanskog za 100 for. a ona dolnjo stubičkog
za 140 for. na godinu. Uredovanje šumara sliedi uviek na ime dotične
kr. kotarske oblasti, dok su prijašnji „obćinski" šumski uredi dokinuti. U
ostalom pripada šumarom, u koliko to u interesu šumarske službe nuždnim i


shodnim drže, pravo neposrednog pođnašanja predloga ili izvještaja kr. žup.
oblasti, prigodom pođnašanja svak mjesečnih poslovnih dnevnika, kao i polugodišnjih
obćih poslovnih izvještaja.


Što se pako kvalifikacije šumarskog osoblja u ovom području tiče, to su
od spomenutih 10 šumarskih upravitelja sedmorica njih bili pitomci domaćeg
šumarskog zavoda u Križevcih, trojica pako svršili su šumarske nauke na inozemnih
srednjih zavodih, Četvorica njih je položila i propisani viši šumarski