DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 218 —


6.
vel. goričkom 9209 fr. 16´/2 n6.; od tuđa do konca g. 1889. plaćeno 4173 fr,
33 Vi nč.; ostalo je na dugu 5035 fr. 83 n6.
7. sisačkom 14783 fr. 83 nč.; od tuda do konca g. 1889. plaćeno 12069 fr.
4 nč.; ostalo je na dugu 2714 fr. 79 nč.
8.
dugoselskom 14127 fr. 757« nč. od tuda do konca g. 1889. plaćeno 6860 fr.
56´/a nč.; ostalo je na dugu 7267 fr. 19 nč.
9.
sv. ivanskom 8197 fr. 15´/a nč. od tuda do konca g. 1889. plaćeno 3439 fr.
71 nč.; ostalo je na dugu 4757 fr. 44´/2 nč.
10.
stubičkora 6090 fr. 37 nč.; od tuda do konca g. 1889. plaćeno 2135 for.
86 Va nč.; ostalo je na dugu 3954 fr. 51^2 nč.
Ukupna porezna dužnost, sa zaostatci prijašnjih godina, svih imovnih obćina
područja županije zagrebačke iznašaše dakle 1889. godine 63.973 for.
3i novč., a od ove je dužnosti do konca godine bilo podmireno 41.911 for.
90´/a novč., dok je iznos od 22.061 for. 43´/.^ novč. ostao na dugu, zbog nehajstva
nadležnih organa, kojim bi valjalo strogo oko toga nastojati, da se
ovi porezi pravodobno podmire, jer će to seljak sam, samo u najrjedjih slučajevih
svojevoljno učiniti, a osobito onda ne, kad znade, da mu u obćinskoj
šumi ima još hrastova, koji se u eventualnom slučaju skrajne nužde lasno
unovčiti mogu, ili ako imovna obćina posjeduje t. z. šumsku glavnicu, koja će
mu se morati napokon ipak izdati za pokriće tog duga. Osobito je i jur kroz
više godina se opetujuća ne rodica svakog žira ponajglavniji uzrok, ogromnim tim
zaostatkom, jer je žirovina — kod većine tih imovnih obćina do sada bila jedini
redoviti (?) prihod, koji je imao služiti za pokriće raznih tih troškova. — Razporezanje
poreza na pojedine ovlaštenike pako, s kojim je uz to obično skopčano
i ovršno utjerivanje tih iznosa, kao da se odnosnim obćinskim organom i
onako obterećenim, osobito ne svidja. Nu kako je medju tim s nadležne strane
i toj okolnosti obraćena pažnja, nadati se je bar za buduće stanovitom boljku,
jer bi inače doista većina posjeda tih imovnih obćina, tekom vremena došla
na bubanj, odnosno u vlastnost erara, kako se to prijašnjih godina u bivšoj
podžupaniji jastrebarskoj u jednom slučaju doista i sbilo.


Prema normativnoj naredbi kr. županijske oblasti od 5. lipnja 1888. br.
7349 0 uredjenju šumarske službe u području ove županije*, razdieljeno je
sada ukupno to obćinsko šumište, odgovarajući političkom razdieljenju županije
u kotare, na deset samostalnih šumsko upravnih kotara tako, da sve obćinske
šume, područja jedne spomenutih kr. kotarskih oblasti, pod upravu jedne te
iste „kotarsko obćinske šumarije" spadaju.**


Na čelu svake pojedine tih kotarskih šumarija stoji po jedan „samostalni
šumarski upravitelj´ — sa sjedištem u uredu dotične kr. kotarske oblasti,


*
Vidi .Šumarski list." g. 1888. strana 364. i 457. i dalje.
** Iznimku čine samo, kako to jur napried spomenuto, šume pl. komposesorata
turopoljskog u kotaru veliko-goriSkom.