DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 217
4. karlovaCke 38. imovnih obćina sa ukupno 13.580* rali šume
5. pisarovačke 16. » 11 « » 7.333 „ „
6. vel. gorićke
7. sisačke
25.
42.
n
»
»
»
»^
"
«
n
4.10812.246
8. dugoselske 18. „ » " » 5.481 „ „
9. sv. ivanske 25. n n n n 5.910 „ „
0. stubičke 8. n )) n 1) 4.060 „ „


ukupno 250 šumsko imovnih obćina sa 72.625 rali šume. Dolazi dakle na
jednu obćinu poprečno tek 290 rali šume, a u istinu se pako medjutim to
površje mienja od 13 pa sve do 6000 rali.


Uz to neka bude i to spomenuto, da se imovno obćinske šume,


kotara zagrebačkoga steru područjem 2 političkih obćina
„ samoborskoga „ „ 3 „ „
, jastrebarskoga „ „ 8 „ „
„ karlovačkoga „ „ 6 , „
, pisarovačkoga „ „ 2 „ ,
, vel. goričkoga „ „ 8 „
„ sisačkoga „ „ 3 „ „
„ dugoselskoga „ „ 2 „ „
„ sv. ivanskoga „ , 2 „ „


stubičkoga „ „ 4 „ „
Da i ovi odnošaji takodjer bitno na razvoj i djelovanje šumske uprave u pojedinih
kotarih djeluju, nema dvojbe, jer čim je više upravnih obćina, tim je
i teže uredovanje šumskih organa.


Držimo nadalje, da će nam se slika odnošaja tih urbarnih šumskih
imovnih obćina još bolje razjasniti i tim, ako iztaknemo koju i o poreznoj
dužnosti istih.


Porezna dužnost njihova iznašala je g. 1889. zajedno sa porezuimi zaostatci
prijašnjih godina u kotaru:


1. zagrebačkom 2597 fr. 25V2nč.; od tuda do konca g. 1889. plaćeno 1898 fr.
84 nč.; ostaje na dugu 698 for. 41´/a nč.
2.
samoborskom 2326 for. 54 nč.; od tuda do konca g. 1889. plaćeno 1006 fr.
58 nč.; ostalo je na dugu 1319 for. 96. nč.
3. jastrebarskom 6636 fr. 72 nč.; od tuda do konca g. 1889. plaćeno 5429 fr.
6 nč.; ostalo je na dugu 1207 fr. 66 nč.
4.
karlovačkom 5258 fr. 84 nč.; od tuda do konca g. 1889. plaćeno 3339 fr.
Sl´/z nč.; ostalo je na dugu 1919 for. SS´/a nč.
5.
pisarovačkom 4745 fr. 71 nč.; od tuda do konca g. 1889. plaćeno 1559 fr.
3972 nč.; ostalo je na dugu 3169 fr. GS´/a nč.
* Od tuđa ođpađa na same šume poveljene imovne obeine Draganić oko 6624
rali. — Ove su prije spadale posebnoj obc´inskoj šumariji, koja je međjn ´im g. 1889,
privremeno dokinuta.