DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 216 —


pus totara, Dammara australis, (obje ove vrsti sliče dosta na našu jagajedovinu
no tvrđe su kao orahovina.) Dacrydium cupressinum i Litex littoralis — takodjer
veoma tvrđo drvo.


Do izložaka ostrova H a w a i niesam dospio, no iz zvaničnog kataloga
razabrao sam, da je tamošnja vlada izložila takodjer omanju zbirku raznog drveća
za gradju i zanatlijske potrebe.


To je sve, što mogu o šumskoj izložbi australskih zemalja, ili pravije iz
Oceanije pribilježiti.


Ovim sam priveo kraju i opis šumske privrede na parižkoj izložbi. Ako
sam tim opisom kome štogod koristio, bit će mi milo. To sam morao učiniti
jedno, da izkupim svoju rieč kod poštovanih čitalaca „Šumarskoga lista", a
drugo, da dadem izvješća čestitom zastupstvu Petrovaradinske imovne pobćine,
čijom sam pripomoću otišao do Pariza i kojoj na tome ostajem za uviek zahvalan.


Osvrt na stanje uprave obćinskih šuma u županiji
zagrebačkoj u g. 1889.


Od ukupne površine sa 4-076/´´*^ četvorna kilometra zapremaju same
šume u području županije zagrebačke 36-897o t. j 146.736 hektara ili 253.853
katastralnih rali; dolazi dakle na jednoga stanovnika do blizu ^k rali šume.
Kazmjerje u prispodobi sa inimi županijami i zemljami dosta povoljno.


Od spomenute ukupne šumske površine, odpada prema stanju koncem g.
1889. na šume, koje spadaju u nepriepornu vlaslnost pojedinih gradskih, trgovištnih,
plemićkih, poveljenih, urbarskih i selskih obćina, u okruglom oko


90.000 rali.
Ođ ove šumske površine pako i opet stavljena bje, u smislu ustanova, poznate
normativne naredbe o gospodarenju i uživanju obćinskih šuma, od 4.
ožujka 1870. br. 2144. pod neposredni nadzor političkih oblasti i upravu odnosnog
kr. županijskog nađšumara, šumište od ukupno 250 t. z. šumsko imovnih
(malom iznimkom same urbarske imovne) obćina, sa 72.625 rali šume — (bez
šuma obćina plemenitog komposesorata turopoljskog, u površini od okruglo 14.000
katastralnih rali, koje akoprem u smislu ustanova § 19. zakona šumskog takodjer
pod nadzorom napređ spomenutih oblasti i organa, danas ipak još i u
pogledu upravnom neki „osebujni" položaj zauzimlju — dok u gospodarskom
obziru — posebnu obćinsku šumariju sačinjavaju).
Ođ ukupnog gore rečenog površja pako odpada na područje kr. kotarske
oblasti.


1. zagrebačke 28. imovnih obćina sa ukupno 4.746 rali šume
2. samoborske 23. „ „ „ „ 4.838 „ „
3. jastrebarske 27. „ » » » 10.323 , ,