DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1890 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 215 —
U paviljonu Chilske republike takodjer su vrsti drveća slabo zastupane
bile. Tu bijaše omanja zbirka sitnih komada. Za šume ove republike veli
„Genie-Civil", da su u vrlo lošem stanju i da im predstoji propast. Po njem
bijahu zastupani u pomenutoj zbirci i neki rodovi hrastova, za tim borovina,
lovorika, mirta i cypar,


U paviljon republike Urugna j niesam zalazio, a ni kasnije niesam mogao
TiiSta drugo razabrati, do li iz zvaničnog kataloga francuzke vlade, iz koga se
vidi, da je i tamo bila omanja zbirka raznog šumskog drveća.


Tako smo gotovi i sa pregledom šumskih proizvoda prostrane Amerike,
pak ćemo preći na šumsku izložbu iz Australskih zemalja.


Australija.


Iz Australskih zemalja bilo je šumskih omanjih zbiraka u paviljonima za
poljsku privredu i to samo iz Nove Kaledonije, Australske Viktorije, Nove
Seelandije i s ostrova Havai.


Iz Nove Kaledonije bijaše jedna zbirka drveća u malenim komadima kao
knjiga, što je složeno u jednom staklenom ormaru, a obilježeno samo tek.
brojevima bez ikakvog objašnjenja i bez oznake drveća, od koga što potiče.
Prema tome naravno da niesam na licu mjesta mogao ništa pobliže o toj zbirci
doznati. Kasnije razabrao sam iz više puta spomenutog Usta „Genie-Civil" samo
toliko, da je N. Caledonija vrlo šumovita zemlja, i da su vrsti drveća veoma
mnogobrojne. Kakove su vrsti i kakovo je stanje šuma u toj zemlji, o tome
ne govori ni „Genie-Civil."


Viktorija izložila je u galerijama za agrikulturu znamenitiju zbirku od
australskih drva. Tu bijaše množtvo uzoraka od eucalyptusa, razne vrsti od
više metara dužine, počevši sa onima od jasne boje (nalik jelovini), pa do onih
sa tamnijom bojom, nalik na akažu drvo.


Eucaljptusovo drvo vrlo je tvrdo i gusto. Pred galerijom bijahu namještena
dva panja od eucalyptusa sa promjerom od preko 120 cm.


Ciela zbirka bijaše složena u obhku piramide na stelaži. Uzorci su izloženi
kao daske i ploče sa na pol politiranim licem. Bijaše tu i opis ovoga
drveća, ali na englezkom jeziku, pak se ja ne mogoh njime koristiti. Uz eucaliptus
bile su izložene i razne vrsti akacia. I jedno i drugo ovo drvo imade
veoma liep izgled u politiranom stanju. „Genie-Civil" veli, da eucaljptus globulus
dostiže u svojoj domovini veoma veliku visinu ; te može dati mostnice
od 60 mt. dužine bez ikakve mane i za malu cienu.


Nova Seelandija imadjaše takodjer liepu zbirku šumskog drveća u galerijama
za poljsku privredu, pak u pločama i daskama za lino stolarstvo. I ovdje
bijaše katalog na englezkom jeziku, koji mi ne bijaše od nikakve pomoći. Toliko
mogu reći, da je zbirka veoma liepo izgledala i da su drva po svome
izgledu mahom prikladna za fino stolarstvo, da su tvrda i sa liepim ertežom
i raznovrstnom bojom. Meni su naročito pale u oči ove četiri vrsti: Pođocar