DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1890 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 192 -
Umjetno bi se ribogojstvo moglo po nazoru ove podružnice samo onda zasnovati,
kad bi se najprije za zaštitu istog „ribarski zakon"* stvorio; dok toga ne bude, to
se kod našeg naroda, koji drži, da je ribariti cvakom prosto, umjetno ribogojstvo ni
pomisliti ne da, pak bi za tu svrhu potrebni ve´iki troškovi bili uzaludni.


II. Gospodarska podružnica u Oriovcu:
Položaj za ribarstvo i rakarstvo u području ´6 gospodarske podružnice je dvojaki:
položaj gorski i položaj nizina, odnosno bara i mofcvara.
U podruGju ove gospodarske podružnice nalaze se sliedeće rieke i potoci: dio
Save i Orljave, za tim dio Crnca i bara Vlakanac, potok Mršunja, koji u ljetu redovito
presuši.


U Savi i ovih svih njezinih pritocih i niočvarah nalaze se najviše sliedeće vrsti
riba: ši´ka, somova, linjaka, okuna, za tim fiiga, smudjeva, šarana, jezova, karasa,
bjelica i ćukova.


Raci se nalaze samo u gorovitih dielovih savskih pritoka.


HI. Kr. kot. oblast u Novskoj:


Potoci ovog kotara pođvržeui su dvama ekstremima: 1. od jeseni pa do svibnja
nabujaju od Savske poplave i preliju: 2. ljeti nasuprot malo ne posve presuše.


Toga radi ne mogu se uspješno za umjetno ribogojstvo upotrebiti. Jer gdje su
takove okolnosti, da riba jedan put iz ovoga korita izađi može, pa da sbog poplave
ode biid u dublje rieke bud zaostane u raznim nizinama, drugi put opet ni toliko vode
nema, da može obstojati, kod takovih prilika ne može se na uspješno umjetno ribogojstvo
vii pomisliti.


Strog ribolovni zakon i strogo rukovanje istog naroSito za
vrieme mrieštenja moći će umjetno ribogojstvo nadomjestiti.


Nekoć su do prije kojih 10 godina i ovi potoci, na ime:


Trebež, Strug, Pakra i Ilova raci obilovali. Sada ih u tih rieka nema, nego
se nalaze samo u manjih potocih, kao u Subockoj i Novskoj


Dok se raci zađovoljuju i sa malom vodom, to bi trebalo u navedene veće
potoke nekoliko stotina oplodjenih ženka postaviti te strogo paziti, da
se mali raci ne prodaju, kao što je to podpisata kotarska oblast prošlog ljeta i činila.


Toliko obzirom na savske potoke; što se pak brdskih potoćića tiče, to se u
takovima može jedino pastrva uzgajati, pređpostaviv naime, da u takovih
potocih i za najveće suše po nešto žive (tekuće) vode ima.


U takovim potocima mogu se i raci sa uspjehom gojiti.
Ovo je ujedno i mnienje ovostrane gospodarske podružnice.
Kr. županijska oblast
u Požegi, 3. prosinca 1889. Za kr. podžupana kr. žup. tajnik
Vezić, V. r.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. V. B. u Petrinji; P, St. u Uljaniku; gospodarstveni ured I. i II.
banske imovne obćine u Glini odnosno Petrinji; gospodarstveni ured križevačke imovne
obćine u Belovaru: Dobismo priposlano, nu niesmo mogli u ovaj broj uvrstiti, jer nam
nije doteklo prostora, nu doći će i Vaše stvari na red. L. p, Sz. u Jaski: Hvala
Vam na viestih; glede Vašeg upita sbog onih nekih stvari dobili ste već sigurno
odgovor.
* Ribarski zakon bit će na programu dojđuće saborske sezone ove godine.
Urednićtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.