DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1890 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 189 —


molbom, da bi prema zaključku skupštine veletržaca s divi od H. ožujka t. g. preuzviSeni
ba n blagoizvolio odrediti, da se prodaje hrastovih stabala iz državnih šuma,
iz suma investicionalue zaklade, krajiških imovuih i urbarialnih obdina tako dugo
obustave, dokle se zaliha dužica, koja je prema zahtjevom tržišta još za pune dvie
godine dovoljna, ne iz crpi, odnosno da se tim načinom proizvodnja dužicft s consumom
izravna. — Nadalje bude zamoljeno, da se izradjivanje drva u Bosnoj primjereno
stegne.


Svietli ban odgovori na to; da podpuno priznaje važnost hrvatske trgovine
s drvi, tim više, što je ista jedina industrija u zemlji, koja se u velike tjera. U tom
smjeru da je izraženim željam veletržaca u susret došao i jur mnogo toga odredio,
naročito da se prodaje šumS. investicionalne zaklade umanje, a nadalje, da se je već
sporazumio s ugarskim ministrom za poljodjelstvo glede stegnuda prodaje drva iz
državnih šuma. Ovdje mu je naglasiti, da je stignula jedna ponuda na ugar. ministra
za poljodjelstvo na vedu količinu drva s 10 godišnjim trajanjem ugovora s najvećom
do sada postignutom ponudbenom cienom, a dotični pouuditelj da se je obvezao
„cieli iznos odmah u gotovom izplatiti", nu ta ponuda da je odbijena.
Svietli ba n obreče dalje, da će shodno izhoditi sbog razmjernog stegnuda prodaje drva
iz šuma imovnih i urbarialnih obdina. Glede obustave prodaja šuma u Bosnoj, da on
sa svoje strane ne može neposredno šta učiniti, nu da de ipak predležedu molbu hrv.
veletržaca s drvi zajedničkom ministru financija na uvaženje toplo preporučiti. U ostalom
mnije, da ne bi ipak umjestno niti probitačno bilo trgovinu s drvi u obde stegnuti,
budud da bi se moglo tim načinom drvarsku produkciju odvratiti i druga vrela za
pokriće godišnjih potreba tražiti, a tako bi se uzkratila privreda i-adnikom, imenito
žiteljem iz gorskih predjela, koji se samo izradjivanjem drvarske robe uzdržavaju, jer
bi inače prisiljeni bili izseljivati se u Ameriku, tražeći u tudjih krajevih dobitak za
svoj obstanak. Ima naime izim dužica i drugih raznih sortimenta i to: drvo za gradju,
tvorivo, za rezanje i za bačvarsku robu, koji se sortimenti mogu izradjivati, bez da
se tim nagomila zaliha, jer imaju na tržištu uviek prodje. Frednavedenim susretajem
odpusti svietli ba n deputaciju sa stalnim obedanjem, da će sve moguće učiniti za
ostranjenje sada nastnpivše neprilike sbog prodje s hrastovimi dužicami.


Zaključujući ovim naše izvješće, želimo hrvat, drvarskim producentom najbolji
uspjeh glede njihovih želja, jer je zbilja od prieke nužde, da se svakoj pretjeranoj
produkciji francuzkih dužica već jednom na put stane, i da se produkcija
i consu m razmjerno u sklad dovedu. M, V.


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu imenovalo je ove lugarske
zamjenike, koji služe u području istoga ravnateljstva, lugarima IV. razreda u definitivnom
svojstvu i to: Franju K a 1 a i n a, Radu Šušnjara, Antuna D e 1 o š t a,
Jakoba Ftirlea, Vjekoslava Crnko vi (5 a, Ivana Bena ka, Josipa Tur kalj a, Nikolu
Suši da, Ivana Geca, ´Gjuru Kraj činovi ća, Antuna Klobučara, Matiju
DragiSića, Tomu Skočića, Ivana Paukovića, Juru Tepšida, Gjuru Stambulju,
Pavla Kneževića, Milutina Brnicu, Šimuna Milosevida, Pavla Herakovića,
Petra Šepića, Gjuru Pa v lio a, Dragutina Crnko vi da, Jakoba To mca,
Ivana Kovačevića, Marka Copa, Matiju Gol i ka, Gjoku Vujnovića, Teodora
Frkovića, Stjepana Pribičevića, Stjepana K r ž a k a, Josipa Rendulića, Petra
Vrgu, Gjuru Madžare a, Stjepana Vujakliu, Ivana Po ž gaj a, Danu Begovi
ć a, Franju P i n t a r a, Šimuna Kosanovića, Josipa Steiningera, Gjuru
Đokmanovića, Ivana Lončara, Vida Dukića, Ivana Starčevića, Petra
Miljuša, Ivana Sol ara, Adama Cumuru, Petra Tepšića i Đmitra Jandrića;
za tim su imenovani lugarima IV. razreda, ali u provizornom svojstvu i to: Mijo Varga