DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1890 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 185 —


Naši pradjedovi vježbali su se u taiitici opet u šumi.
Glavno im je zanimanje bilo rat i lov. Lov je bio tako rekući preduka
rata. Njim je dakle i u tom pogledu šuma od koristi bila.


Na koncu smo našeg površnog opisa. Žalostno je, što smijemo tvrditi, da
kraj svega toga mnogi stanovnici bogatih gradova bilo s kojih razloga šume
cieniti ne znaju. Njima je ono vrelo vazda tekuće. Slabo poznavaju oni život
drva a pojmovi o veličanstvu šume nejasni su im.


S toga vi, koji shvaćate važnost njenu, gledajte da i dodje šuma na onaj
stepen, koga ona po svojoj važnosti zaslužuje. Reći će tko, ta to je zadaća
šumara. Istina je, da je šumar važan radnik u službi naroda, da je uzgojitelj
šume ali se nitko ne osvrće na tegotnu njegovu zadaću. On stoji naproti naravi
uzgajajući i sadeći biljku — a plod svoga truda ipak ne žanje!


Radimo mi svi za šumu a napose za našu liepu hrvatsku šumu, koja će
nas vazda grliti svojim čvrstim ramenima a braniti svojim listnatim krovom od
nesnosne vrućine.


Radeći za nju skrbit će i ona za naše dobro, za dobro našeg potomstva.


LZST-A-IK:-


Oružtvene viesti.


Zemaljski prinos hrv.-slav. šumarskom družtvu. Odpigom od 25. veljače
1890. br. 48.962. doznačila je visoka kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove,
na račun stavke 12, zemaljskog proračuna za g. 1890. hrv.-slav. šumarskoai družtvu
i za godinu 1890. prinos od 400 for.


U pitanju gradnje družtvenog šumarskog doma. Dne 11. ožujka t. g.
predao je predsjednik šumarskoga družtva u družtvu s tajnikom načelniku grada
Zagreba p. n. g. dru. M. Amrušu na ime upravnog odbora hrvat, šumar, družtva
predstavku i molbu na poglavarstvo grada, da mu ustupi gradilište, da uzmogne
graditi družtveni dom pokraj gradilišta, koje je gradska občina ved prije ustupila
družtvu sv. Jerolima u sličnu svrhu. G. načelnik obe(!a, da ce molbu tu po mogučnosti
podupirati, te se i inače osobitim interesom propitkivao o oduošajih družtva.


Novi članovi družtva. Novom godinom pristupiSe družtvu; kao
članovi I. razreda: Borianeo Josip, kot. šumar, pristav u Martinskojvesi; Dojko vid
Vilim, kr. žup, nadšumar Belovar; Perderba r Ivan, drvotržac, Andrijevci; Haje k
Bogoslav ml., šumar, vjcžb. I ban. imov., Glina; Jand a Franjo, drvotržac, Andrijevci ;
Ištakovi d Blaž, šum. vježb. brodske imov. obćine, Vinkovci; Mede r Lavoslav,
drvotržac, Andrijevci; Pisinge r Jakob, drvotržac, Andrijevci.


Kao članovi II. razreda: Piškur Nikola, kr. lugar; Serbid Nikola, kr. lugar;
Vukašid Matija, kr. lugar; Vuk san Pajo, lugar imov. obdine; Mikinao Martin,
lugar imov. obdine j Vrgo č Petar, lugar imov, obdine; Pili d Marko, lugar imov.
obdine; Veri ć Alda, lugar imov. obdine; Strepačk i Lavoslav, lugar imov. obdine;
Grgi(5 Živko, lugar imov. obdine; Divid Josip, lugar imov. obdine; Filajdid


Stjepia, lugar iiaov. obdine; Korđi d Marko, lugar imov. obdine; Pleš e Andrija,