DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1890 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 96 —


Ovo nekoliko rieči smatrao aam za uuždno odvratiti kao kratki odgovor na crticu,
donesenu u žtovanom organu „Šumarski list" od god. 1889. na str. 179., a slavno
to uredništvo neka izvoli prednavedeno priobditi. Dr. Dragutin 0. Čech.


O gr 1 a s.


Slavne šumarije, koje su tečajem lanjske godine primile više brojeva „Sumarsko^a
lista", nego sto uplatiše za područno lugarsko osoblje članarine, umoljavaju se, dn
odnosne preko broja primljene svezke lista povi´ate pređsjeđničtvn družtva. U buduće
pak neka izvole svaku promjenu u tom pogledu odmah prijaviti, a ne tek onda, kad
se urgira dužna članarina, jer se tim postupkom nanaša družtvu dosta znamenita i ne
naknadiva šteta. PređsjcduiČtvo.


I z k a z


0 strukovnih knjigah i šum. listovih, koji se nudjaju na prodaju i na obročnu
odplatu.
A) Čvrsto uvezane, u vrlo dobrom stanju sačuvane:


1. Porstbenutzung, C. Heyer, 1873, — 2. Forstl. Flora, Dr. Mor. Willkomui,
1875, — 3. Anleitung znm Waldbau, von Carl Stumpf, 1870. — 4. Centrsilblatt
1878 i 1881, 2 kom. — 5. Portefeuille fur Porstwirthe, Tasatoren etc. 1880. —
6. Holzraesskunst, Kunze, 1873. — 7. Gojenje šuma, Kr. Jovid. — 8. Geodasija,
Koroskenyi. — 9, Porsteinrichtung, Judeich, 1874. — 10. Betriebs- unđ Ertrags
Regulirung der Porsten, Grebe, 1867. ~- 11. Baukunde, Schubert, 1872. — 12. Waldwerthberechnung,
Beiwinkler, 1861. — 13. Šumarski list 1877, 1878, 1879 i 1880
4 komada.
B) Neuvezane, ali u vrlo dobrom stanju sačuvane:


1. Der rationelle Forstwirth und das Gesetz der Stammbilđung, Pressler, 186,5.
— 2. Waldertrags-Kegelung, Heyer, 1883. — 3. Šumarski list 1881, 1882, 1883,
1884, 1885, 1886, 1887 i 1888. 8 godišta. - 4. Anleitung zur Waldwerthrechnung,
Dr. Heyer, 1883. -- 5. Kauschinger, VValdschutz, 1883. — 6. Čuvanje suma,
Kiseljak. — 7. Centralblatt 1882, 1883, 1884, 1885 i 1886. 5 godišta.
Gore označene knjige i Šumske listove prodaje jedna udova, osfavša s mnogobrojnom
djecom iza smrti svojega muža šumara u zbilja žalostnom i sdvojnom stanju.
Pobliže glede ciene upitnih knjiga i šumskih listova podieljuje gosp. nadšuraar II. banske
imovne občine Vinko Benak u Petrinji,


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. F. Ž. K, I. K, dr. D. 0. Č. i J. E. u Zagrebu; S. B, u Plaškom,
J. S. u Surčinu, G. V. u Stubici, Gj. C. u Beču, J. A. u Vinkovcih i V P. u
Scavnici: Primismo priposlane članke i vješti, na kojima Vam usrdna hvala. Upotrebismo
prama prostoru lista, kako moguče bijaše, ostalo c´e sliediti naknadno.
PiredljižtTo i naklada hrv.-slar Šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.