DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 50     <-- 50 -->        PDF

_ 48 -r


Na to primjeti opet jedan seljak, da de to biti onaj tat, koji je u njegovom pčelinjaku
dvie; košnice meda pojeo i pfiele pognjavio. Osim toga načinio je u kukuruzi dosta
štete, na koju su ljudi tek kasnije naišli. . J. E.


O g" 1 a s.


Slavne šumarije, koje su tečajem lanjske godine primile više brojeva „Šumarskoga
lista", nego što uplatiše za područno lugarsko osoblje članarine, umoljavaju se, da
odnosne preko broja primljene svezke lista poVTate predsjeduičtvn družtva. U buduće
pak neka izvole svaku promjenu u tom pogledu odmah prijaviti, a ne tek onda, kad
se urgira dužna članarina, jer se tim postupkom nanaša družtvu dosta znamenita i nenaknadiva
šteta. Predsjedništvo.


I z k a z


0 strukovnih knjigah i šum. listovih, koji se nudjaju na prodaju i na obroSnu
odplatu.
A) Čvrsto uvezane, u vrlo dobrom stanju sačuvane:


1. Porstbenutzung, C. Heyer, 1873. — 2. Forstl. Flora, Dr. Mor. Willkomm,
1875. — 3. Anleitung zum "VValdbau, von Carl Stumpf, 1870. — 4. Centralblatt
1878 i 1881, 2 kom. — 5. Portefeuille fur Forstwirthe, Taxatoren eto. 1880. —
6. Holzmesskunst, Kunze, 1873. — 7. Gojenje šuma, Kr. Jović, — 8. Geodasija,
Koroskenjl. — 9. Forsteinriehtung, Judeich, 1874. — 10. Betriebs- und Ertrags-
Regulirung der Forsten, Grebe, 1867. — ll.Baukunđe, Schubert, 1872. — 12. Waldwerthberechnung,
Beiwinkler, 1861. — 13. Šumarski list 1877, 1878, 1879 i 1880
4 komada.
B) Neuvezane, ali u vrlo dobrom stanju sačuvane:


1. Der ratioaelle Forstvvirth und das Gesetz der Stammbilđung, Pressler, 1865.
— 2. Wal1884, 1885, 1886, 1887 i 1888. 8 godišta. — 4. Anleitung zur Waldwerthrechnung,
Dr. Heyer, 1883. — 5. Kauschinger, Waldschutz, 1883. — 6. Čuvanje šuma,
Kiseljak. — 7. Centralblatt 1882, 1883, 1884, 1885 i 1886. 5 godišta.
Gore označene knjige i šumske listove prodaje jedna udova, ostavša sa mnogobrojnom
djecom iza smrti svojega muža šumara u zbilja žalostnom i sdvojnom stanju.
Pobliže glede ciene upitnih knjiga i šumskih listova podieljuje gosp. nadšamar II. banske
imovne obćine Vinko Benak u Petrinji.


Dopisnica uređničtva.


P. n. gg. P. B. u Mitrovici, i St. H. u Valpovu: Vaše cienjene razprave počeli
smo ovim brojem otiskavati u našem listu; upriličili smo pođjedno shodno, da Vem se
zatraženi posebni otisci od tih razprava prigotove, i u svoje vrieme pravodobno dostave
na daljnje razpolaganje. — M. R. u Kutjevu, I. St. u Trnjanih, dr. D. 0. Č. u
Zagrebu, D. L. u Belovaru, S. P. u Otočcu, J. E. u Zagrebu i V. B. u Petrinji:
Usrdna hvala na priposlanih viestih i crticah; uvrstismo po mogućnosti, ono što je
za sada izostalo, sliedit će naknadno u budućem broju našeg organa.
Molimo, da se i nadalje na nas dpgodice sjetite! Uredničtvo.


Uredničtvo i naklada hrr.-slav. šumarskoga driižtv^. — Tisak C. Albr^chta. ´´-´