DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 44 —


može takovo pripadati niti njegovoj djeci, a niti njegovoj kasnijoj, ženi, niti djeci iz
toga braka.


ad 8. Na to pitanje proizlazi odgovor iz sadržaja naredbe od 19, srpnja 1888.
br. 23530 ex 1887., po kojoj samim kupom zadružnoga posjeda ne stiče još pravoužitnižtvo,
pri čemu je svejedno, bila prodaja dobrovoljna ili ovršna. Napokon


ad 10. Prema § 4. naputka A) propisani reklamacionalni rok od četiri nedelje,
valjan kod sastavljanja katastra, imat če se i onda uporaviti, kad se bude radilo o
izpravku istoga katastra. 0 prednavedenom treba gospodarstveni ured tamošnje imovne
obćine shodno obaviestiti.


Sa drvarskog tržišta.


Izvoz bukovih dužica. Mjeseca studenoga 1889. god. izvezena bi preko Rieke
sliedeća količina bukovih dužica u inozemstvo, i to: za Bordeaux 1,423:077, za Cette
1,812.305, za Marseille 59.859, za Huli 6.000, za Italiju 192.120 kom.; ukupno
3,493.361 komad; dok je u godini 1888. izvezeno u istom mjesecu svega 1,238,274
komuda.


Uspjeh dražbene prodaje drva kod gjurgjevačke imovne obćine. Dne 6.
prosinca t. g. obdržavana je pismena ponudbena razprava kod gospodarstvenog ureda
u Belovaru sbog prodaje stabala u ovogodišnjih redovitih sječinah, te su sHeđeče
ponude stigle:


1. Gajcala, 22 briesta, 23 hrasta, 2 jasena, proeienjeno na 1495 for. <>3 nč. ;
đoStao ih se Josef Mayerhoffer iz Somogy Uđvarhely za 1650 for.
2. Duhovnik, 192 hrasta procienjena na 5489 for. 28 novč., Ferdinand ml.
Brenner 5564 for. 50 novč., a đostao ih se Aleksander Wei8s iz Vizvara za 7000 for.
3. Crnec, 311 hrastova proeienjenih na 14.471 for. 88 novč., Albert Mautner iz
Berzenca 15.051 for., Aleksander Weiss iz Vizvara 16.200 for.. Adolf Engel i sin
iz Peouha 16.300 for., Josip MayerhofFer kao gore đostalac s 17.500 for.
4. Razljev, Belobacka, Uvale, Lipik, 126 hrasta i 8 briesta procienjena na
1549 for. 81 novč.; đostalac Adolf Mišulin iz Belovara za 2040 for.
5. Beljevine, Mesarica, Plavo, Drobna, Balogovica, 906 hrasta procienjena na
7137 for. Samuel Goldschmiđt iz Križevca samo za 665 stabala izim Plavo ukupno
6300 for., Albert Rechnitzer iz Križevca- 10,509 for., a Aleksander pl. Weis8 iz Zagreba
dostao sve ža 11.116 for.
Prama tomu je polučen 31"/^ iznad procjene.


Neprodaiia su ostala stabla u Preložničkom bereku i MunjaŠkom lugu, jer je izvoz
sbog močvara veoma skup i otegoćen, a i stabla su slabe kakvoće, pa če se s toga
pojedince prodati pučanstvu i pomanjim trgovcem.


Dražba stabala obdržavana dne 30 prosinca 1889. kod gospodarstvenog ureda
otočke imovne obćine imala je, kako se predviđjalo, slab uspjeli.
U svemu stiglo je šest ponuda, od kojih su bile tri za šumski predjel Brušljan,
koji se radi toga, jer je blizu Senja, svake godine povoljno unovčuje.


Na razpiaani etat od 378 bukovih za tvorivo i cjepkovinu sposobnih stabala i 400
pr. met. ogrjevnog drva u Brušljanu nudio je po kubičnom metru tehnički sposobne
bukovine u okruglom .stanju Dragutin Zudenigo iz Senja for. 2.83, Marko Biondič
iz Melnica for. 3.05, in Antun Devčić iz Senja for. 3.25, a za prostorni metar bukovih
ogrjevnih drva I. razreda na panju prvi natjecatelj 63 novč., drugi 73 novč. i
treći Antun Devčić 80 novč.


Izkljična ciena za tehnički sposobnu bukovinu bijaše po kub. met. for. 2.80, a
pr. met. goriva 60 novč. Sve tri ponude za ovaj predjel bijahu s toga povoljne, te
je ona Antuna Devčića kao najpovoljnija prihvaćena.


Nadalje ponuđiše za šumski predjel Kalčida vrh Prane Prpić iz Sviće na 150
bukovih tehničko sposobnih stabala for, 2.01 po m´ prama izkličnoj cieni od for, ´2,50,