DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


Solnograd, barun Moric Schnapper, ces. ikr. šumarsko upraviteljstvo u Windischgratzenu,
vladajući knez Lichtenstei n u Aichu, ces. i kr. upraviteljstvo
šuma i dobara u Ausee, grof M e r a n, bečka tvornica vrata i prozora u
Grubeggu i mnogo drugih.


Svaki, koji je pomnjivo pročitao ova imena, pitat će se sigurno, za što
se nije do sada u Hrvatskoj našao ni jedan knez, grof ili barun, niti jedan
biskup, opat ili župnik, niti jedan od naših novčanih zavoda, niti jedna zemaljska
oblast, dapače niti jedna od naših gospodarskih škola u Križevcima i
Požegi, i niti jedan šumar ili ribar, da osnuje na kojem god prikladnom
mjestu zavod, koji će se tako isto izplatiti, kako se slični zavodi izplaćuju u
inozemstvu ? —


Da se vidi, da troškovi za osnivanje postaja, gdje se oplodjuju ribja jaja
i pripazi, dok se ribice izlegu, navest ću iz knjige „Ribogojstvo od Dra. A.
Friča u Pragu, strana 9." — Jedna drvena koliba u Sušici u Češkoj stojala
je samo 60 for., dakle sigurno bi ista kod nas, gdje je drvo mnogo jeftinije,
stajala kakovih 40 for. — Uz to osim kolibe treba nekoliko glinenih posuda
za inkubaciju oplodjenih ribjih jaja (Kupferische Brutztiegel), koji se najviše
u Češkoj rabe i koji se dobivaju iz kemičke tvornice u Aussig na Labi (Češka)
uz neznatnu svotu od l´/^ for. komad.


Ima još drugih aparata, medju kojimi se osobito preporuča kalifornijska
posuda iz limenih ploča, nu mi se ne ćemo ovdje upustiti u potankosti, nego
proporučiti svakomu, koji se tim zanima kakovu god franeuzku ili njemačku,
knjigu, koja se specijalno bavi ribogojstvom (Kiinstliche Fischzucht). Pošto postupanje
s oplodjenimi ribjimi jaji biva veoma jednostavno tako, da ga svaki
iole inteligentan šumar i lugar može brzo naučiti i uspjehom
taj posao tjerati, to se nadamo, da će se i kod nas naći takovih šumara i lugara.
Baš s toga opažamo, da u Češkoj zemaljska vlada nagradjuje šumare i
lugare sbog zasluga oko ribogojstva, isto tako, kao što se kod nas nagradjuju
seljaci za zasluge stečene oko pošuraljivanja krasa. — U to ime dobivaju u
Češkoj šumari i lugari od vlade renumeracije od 30, 50, 100 i 150 for. na
godinu.


Uslied toga bilo bi veoma koristno, da naše sv. Jeronimsko družtvo, kojemu
je zadaćom, da širi poučne pučke knjige u narodu, skoro izda jednu malu
knjižicu o umjetnom ribogojstvu, da tako i u našem hrvatskom jeziku nadju
svećenici, pučki učitelji i šumari pouke, te budu pregaoci ove znamenite grane"
narodne privrede.


Mi smo uvjeren, da kad bi se ova tri staleža svojski zauzela za ribogojstvo,
njihov bi primjer sigurno djelovao na visoke crkvene dostojanstvenike,
veleposjednike i imovne obćine. —


Pošto se već kod nas ove godine počelo umjetnim ribogojstvom, kako
smo u prvom našem članku u Nar. Nov. naveli i budući, da se skoro sve županijske
i kotarske oblasti ovih kraljevina izrično izjavile za prešnost uvedenja