DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^Ilffl,l,t


Br. 1. u ZAGREBU, 1. siečnja 1890. God. XIV.


Ubaviesl i poziv.


u smislu § 7. slovo b) naših družtvenih pravila, odobrenih
po visokoj kr. zemaljskoj vladi, ima se Članarina U prvom Četvrtu
svake godine uplatiti. Umoljavaju se dakle p. n. gg. članovi prvoga
razreda, da izvole svoju članarinu (5 for.) za tekuću godinu, u
koliko to već učiniU niesu, podpisanomu predsjedničtvu tim sigurnije
poštanskom doznaćnicom priposlati, jer u protivnom slučaju
ne bi ni družtvo svojim obvezam udovoljiti moglo.


Sbog prištednje na poštarini bit će za pomoćno lugarsko
osoblje t. j . članove drugoga razreda najshodnije, ako nadležni
šumarski ured ili šumarija sama odnosne prinose (po 2 for.) ubere,
te iste do konca ožujka t. g. uz izkaz članova ovamo dostavi.
Istim putem dostavljat će se i ove godine sbog točnije kontrole i
reklamacija i „Šumarski list" članovom drugoga razreda. Konačno
se napominje, da imadu oni, koji pristupljuju ovom družtvu kao
članovi prvog ili drugog razreda, u smislu § 7. točke c) i § 8.
družtvenih pravila platiti pristupninu od jedne for. a. vr. pa molimo,
da se kod odašiljanja novaca na to obzir uzme.


Tko želi družtvenu diplomu dobiti, ima za istu platiti jeda n
for. bez poštarine.


Zagreb, 1. siečnja 1890.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šum. družtva.
1