DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 53"d -
FJzniitno, m lu se slučajno kod toga hrašća 30—50 cm. srčiae u trulež
jzvrglo, to bi preostalo joS za tehničku porabu vise od 100 cm. debljine od
j.runijera debla. Pa sve da bi se hrašće u toj dobi u srčiiii podpuno i zdra\o
nalazilo, svakako srčiiia debla nije za duge, nego za loši ogrjev; dakle tu ne
bi mnogo štetovali, ako bi pustili, da hrastove šume, gdje ih obćine u većoj
površini imaj«, do 300 godina rastu; nego bi dapače kod debljih hrastova veću
vrieđnost postigli.


Šume iiivestitionalne zaklade i imovnih obćina u istih predjelih, gdje se
jo^ na rali 30—40 hrastovili stabala nalazi, koja su tek 150—200 godina stara,
prodaje se po rali za 900 — 1100 for. Kako je navedeno, produljenjem obhodnje
do narnienjeno dobe, radi uživanja ploda i pa^e, vrieđnost bi drva na još jedan
pat toliko narasla. Dakle niesu slavonske šume bile mrtav kapital, ako se i
veli, da su najveći prirast u drvu premašile, već su dobre kamate nosile, kojim
se pučanstvo okoristilo i svoje blagostanje podizalo. Eadi toga su se šume u
bivšoj vojnoj Krajitii i štediie.


Iz navedenih razloga valjalo bi s hrastovom šumom^ u interesu naroda i
nadalje onako gospodariti, da ih uživa, da si kućno gospodarstvo podigne, jer
su njegove, a ne treba nara se držati inostranog gospodarenja drugih predjela.
Inostrani šumari, ne znajući zemlje niti odnošaja pučanstva, naveli su nas^ da


se na štetu naroda griešilo, budući da se držalo načela, da se šume hrastove
cim prije posieku, jer su tobože.svoju pravu dobu u prirastu drva premašile
i ostarile, i novčanu vrieđnost izgubile. — Nastojalo se, da se šume čim prije
spekulantom prodadu, kano da kod hrašća vrieđnost samo u drvu stoji. Pojedini
pak seljak nema ništa od toga, ako se šuma dcbro proda, već mu se samo
šteta nanosi, što mu se šuma već iza kućne ograde u zabranu stavlja, i tim
mu se prostor paše i žirenja za ugon marve umanjuje. To je za pojedinoga
seljaka u kućnom gospodarstvu osjetljivo, osobito kod današnjih odnošaja, gdje
se jedno seljačko gospodarstvo na više grana dieii. Tu se oskudieva na pašnjacih,
livadah, oranicah i t. d., a kod svega toga teži svaki diobar, da si stoku
1
11 većem broju nabavi, jer znade, da mu ona najveću privredu nosi.
Šume su narodni im.etak, pa bi se imalo s njimi štediti i uzdržavati ih,
jer naš narod nije još Da onom stepenu kulturnog gospodarstva, gdje se hrastove
šume u velikom prodavaju. Od toga bi se imalo odustati u interesu narodnog
gospodarstva, te bi trebalo prodaju šuma ograničiti na domaću porabu
ina domaći obrt Kad bude seljak.vidio, da se o njegovom napredku radi,
onda će on 1 dragovoljno terete nositi i novčane žrtve doprinašati.
S padom Šuma pada i narodno blagostanje^ To je činjenica, koja se ne samo
kod nas osjeća, već i u susjednoj Srbiji, gdje se nije s hrastovinom štedilo, već
se spekulantom na brzu ruku prodavalo. 0 tom navesti mi je rieči iz .Nar.
»ovina«, koje pod br-33. od godine 1887. donose, daje godine 1886. u Mitro^
ici (bivšoj vojnoj Krajini) na skeli 88.915 komada svinja i rogate marve prevezeno,
a ja se još dobro iz moje prakse sjećam, da je u istom mjestu godine
^351-^1855. na skeli mjesečno 25—30 hiljada svinja prevezeno, što sam više