DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 571
PoBližji uvjeti stoje svakomu na uvid za uredovnih satova kod podpiga
noga gospodarstvenoga ureda i područne mu I. kotarske šuumriji u Dabic/


U Petrinji, dne 22. studenoga 1889.


Gospodarstveni ured 2. banske imov. obcine


Dne 28. prosinca 1889. obdržavati će se kod podpisane uprave u gradskoj
kući u Petrinji dražba putem pismenih ponuda na hrastova stabla, koja su jur
m sječu odredjena i u sječinah pobilježena, a u sljedećoj skrižaljci sadržana:


Naziv


´i~-» OJ


0 p a 2 k a.
šume odjela


kom, for.


Kota r
Zir . . . . XII{.2. 280 180 775
Biizu glavne ceste,
Medurov kut XI. a. 135 482 2.603 vodeće iz Petrinje u Sisak.
Od Siska 12 kilometatn
udaljeno.
IJkupuo . 41^ (;i-2 .1.078


Obćeniti uvjeti dražbe jesu:


1. Dražba će ta uzsljediti samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na one će se ponude obzir u^eti, koje budu predane do 1 sat
po podne dana dražbe, naime 28. prosinca 1889. kod podpisane uprave ikoje
budu obskrbljene sa žaobinom od 57o izklićne vriednosti pojedinih hrpa na
koju ponuda glasila bude.
3. Dražbovatelji (nudioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove
dražbe i prodaje pođpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obve?;uju.
4. Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na omotu nositi napis: „Ponuda
za dražbu hrastovih stabala za dan 28. prosinca t. g. odredjenu".
5. Rok za uplatu kupovnine ustanovljen je za obehrpe na 14 duia nakon
odobrenja dražbenog uspieha i prihvaćene ponude, ter svakako prije početka
izradbe đostalih stabala0.
Rok za izradbu stabala ovdje u pojedinih hrpa sadržanih i za izvoz iz
istih izradjene robe, ustanovljuje se na dobu do konca ožujka 1800.
7. Ogranke, ovršine i sve odpadke od prodanih stabala naprvo izkazsnih
lirpa mora kupac ostaviti na licu mjesta
na razpoiaganje podpisanoj upravi.
Pobližji uvjeti stoje svakomu na uvid kod podpisane uprave.


U Petrinji,
dne 25. studenoga 1889.
Uprava šume Kotar grada PetriBje.