DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 44     <-- 44 -->        PDF

563


0 na duga stojećih šumskih štetah kod II. banske imovne obćine u Petrinji.


Koncem G-odine Ostaje
god, 1887. 1888. Odplata koncem


Ukupno


Ime političke obeiise na dugu na novo 1888. god.
ostalo ostalo na dugu


lor. nč. for. ne for. ne. for. 1 nč. tor. n^


. 1 DiVuša 1936 27 46 i 97 2400 24 4 2395 79
2 DuMea 4750 60 689 14 5439 74 58 61 5381 13
B Dvor , -3618 11 601 82 4219 93 143 67 ^ 4076 26
4 Gradiisa 554 05 757 99 1312 04 103 21 1208 83


- 5
<^xora 22 23 8 79, 31 02 31 02,
6 Erastoviea ^ -578 21 48S 27 iO.;6 .4:8 29 49 1036 99
7´-Jabuko?ji(^ ´ 4172 19 1G27 68 5799 87 118 41 :5681
46
8
Jasenovac 6744 78 735 59 7480 37 959 ´44 6520 93
30


9^ Klasnie ..—- 18 85 45´ 19 80- 19
10 Krapnje 812 14 381 46 1193 60 323 51 .870 09;
li Ko´st^jniea (grad) 149 98 31 86 181 Si 181
84
63


12 Kraljevcani ´. 1272 39 930 55 2202 94 334 31 -1868
05


13-IVIali gradac 707 49 214 56´ ´.. 922 05 "922
" 69


li; Maj ar; - 3918 69 810 4i 4729 11 42, "4727
:06


15 .Me.eenčsni-1406 .63 1377 85 2844 48 .300 42 :2544
15


16 Novđka " ´´ 93 51 43 41 136 92 ; 58 77. 78


17 Petrinja ^-.2274 28-2865 05 4639 33 81 13 .4558 ":20
55


´l8 Ha ev^^c 8738 07 1275 12 10013 19 28 64 9984
40


19´ Stazn-- - 8452 96 2513 36 10966 32 1628 92 " 9337
76


20 Suiija 394 41 332 83 727 24. 45 48 : 681


,21´ Topusko ™ " 21 99 2.1 99 21
99


22 Topolovac-.1 50 1 50. 5o:
´23´ Maja ´-. 43 1 43" 1 43


Ukopno 50699 33 16651 60 66350 93 4221 38 6^129 65