DIGITALNA ARHIVA ŐUMARSKOG LISTA
prilago­eno pretra×ivanje po punom tekstu
ŐUMARSKI LIST 12/1889 str. 4     <-- 4 -->        PDF

528


mostove 158 k. m., a ooŠlin Vinkovci za panjiŠe 150 L met. ObŠini Trnjani
izdano je te godine u obŠiruske svrhe 596 k. m.
God, 1878, izdano je obŠini Nemci 2a most na Bosutii 160 k. m., a obŠ.
Stitar za T}SinyiŠe 220 k, m.
God. 1879, izdaBo je obŠ. Cerna za mostove kod Prkovaca i potoka K!adovca
150 k. ro., a obŠiui Samac 265 k, m. u obŠ. svrhe.


JoÜ Šemo iiapomenuti, da je obŠini Vinkovci godine 1882. izdano 780 k.
met za gradnja niosta na Bosutu, a god. 1883, obŠini Gundinci 500 k. raet
za panjiŠe; obŠ. Cerni i AndrijaÜevci izdano je g. 1885. 354 k. m, za mostove;
zh gradnju nove crkve izdano g. 1886. obŠini Podvinj 238 k. m., a obŠ. Nemci
za most kod Podgradja 347 k, m.


Za rekonstrukciju mosta izdano je g. 1887. obŠ. Nemci 283 k. m. i t. d.


Ovdje smo samo nekoliko stavaka naveli, da se vidi, kako je imovna
obŠina u javne svrhe i u obŠu korist doprlnaÜala, i tim najbolje dokazala, da
pojam zajednice vrlo dobro shvaŠa.


Uz sni×enu cienn po 1 for. 90 nŠ. za 1 kub. met izdano je koje
obŠinam, koje pravou×itnikom sliedeŠa mno×ina gra­je:
Po podpuaoj cieni pred-
Godine Gradja stavlja vriednost:


met.* for.
1882. 4900 29890 \
1883. 9199 56114 1
1884. 9588 68487 I
1885. 10702 65282 \
1886. 8335 50843
1887. 9180 55998
1888. 1656 10102


Ukupno 53.560 326.716


0 O


Dodamo li tomu gornje iznose, to dobijemo ukupno 79.081 m^ gradje,


51.648 p. m. ogrjeva u ukupnoj vriednosti od 556,708 for,
Nu nije imovina obŠinam u pomoŠ pritieala samo gradjom i ogrjevom za
palenje opeka, nego je ona i novŔanom podporom na sve strane svoju pomoŠ
pru×ala. Ś Mi ne mo×emo sve te sluŔajeve ovdje nabrojiti, nego Šemo samo
ukupno po godinama svote navesti, koje su izdane, a kasnije Šemo nabrojiti
neke oveŠe svote, koje su u javne koristne i dobrotvorne svrhe izdane.


Godine: Kao dar ili podpora; Kao bezkamatni zajam:
for. Bovo. for. HOY╚
1875. Ś 10.402 11
1876. 308.328 40 11.200
1877. 10.991 20 3.500
1878. BA16 61 10.500
1879. 18.823 30 _-w