DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

2. na lirpu 11 i n a g r e d a br. 1., 1128 lirast i 7 bukava, — procienbeBa
vriednosfc 22.456. nije stigla nikakova ponuda.
3. Oadjavski Bok br. 3,, 270 lirast., 0 jasena, 84 bre&ta i 445 bmkov,
i inih stabala; procienb. vriedn. 10,995 foi\ tvrdka Živko Pejakovi ć s iznosom od
14.001 for.
4. Trstik u br. 7., 688 hrast., 16 jasena, 369 brenta i 79´ bukava i inib
stabala; -— proelenb. vrie^nost 37.828 for. tvrđka L. L, Hlrse b i drug iz Siska
s iznosom od 38.960 ior,;
5. Ba C ar da č i B s k u G r e d, u br. 8,, 565 brasU, 74 jasena,- 72 bresta i
i 2 bukve; — procienb. vriodri. 21.724 for., nije stigla nikakova ponuda;
6. Opeke " br. 10, 945 hrasta, 497 jasena, 988 breeta, 587 bukava i inih
stabala;— procienb. vrieđn. 52.048 for. t?rdka L. Blasic h iz Siska s iznosom od
50.100 for.
7/Velik.i G-jol br; U., 597´hrasta, 266 jaBeoa, 176´ bresta, 85 bukava
i inih stabala; — procienb. vriedrt. 28.702 for. tvrdka I. Grummersbac b 12
Zagreba 8 iznosom od 34,260 for.


8. J a V i č k a G- r e d a br. 10. (dvie sjeSiiie)^ 1800 hrasta ; — procienb, vriedn.
2.174 for. tvrdka Turchic b s iznosom od ukupno 2.310 for.
9. Suš e br. 21„ 830 hrasta, 685 bresta, 1271 bukva i inih stabala: —
procienb. vriedn. 37,577 for. tvrdka Mišk i 6 .I S ep ovi 6 iz Kostajnice s iznosom
od 45.500 for.
10. M e d j u s tr u go V e br, 22.^ 3276 hrasta, 884 jasena, 1153 bresta^ 186
bukava i inih stabala;-— procienb. vriedn. 63.796 for. tvrdka M, P o 11 a k i si n
s iznosom od 81.599 for. ;
11. na M e d j u s t r ug 0 V e br, 23. (dvie sjeclne) 32 hrasta i 2436 jasena;
— procienb. vriedn. 4.705 for. nije ponuda stigla;
12. Slavi r br. 1., 3058 hrasta, 21 jasen, 147 bresta, 799 bukava i inih
stabala — procienb. vriedn. 173.692 for. tvrdka W.. VV e r h a n n iz Nensse s iznosom
od 234.506 for.;
18. Paov o br. 14., 4402 hrasta^ 83 jasena, 662 bresta, 888 bnkava i inih
stabala; ~ procienb. vriedn. 199.182 for. tvrdka Christian Herman n ia Beča
8 Iznosom od 293.001 for.;
14. De š br, 16., 2923 hrasta, 18 jasena, 167 bresta i 3 bukve; —procienb.
vriedn. 118.155 for,,tvrdka Josias Ei,sle r i si n iz Beča s izDosonj od 148.657for,;
15.. na B lat u br, 24., 255 hrasta, 13 jasena, 117 bresta i 24 bukve; —
procienb. vriedn. 7.865 for. nije ponuda stigla;


16. Smogv a br. 26., 1050 hrasta, 22 jasena, 188 bresta i 79 bukava i
inih stabala; — procienb. vriedn. 28.507 for, tvrdka EužiLk a iz Vukovara s iz-,
nosom, od 37.890 for,;
i7. Žeravina c br. 32., 3096 hrasta, 1345 jasena^ 1102 bresta, 173 bukve
i inih stabala; — procienb. vrednost 118.266 for. tvrdka Šipuš i Morovid iz
Siska s iznosom od 140.889 for. i na


18. Bukovic u br. 16., bukve uz premjerbu, nije ponuda s%}&.
B) U 0 b s e g u § u m a i m 0 v n i h 0 b 4 i n a. Kod gospodarstvenoga ureda
brodsk e imovne obćine u Vinkovcib ponudise dne 12. studenoga t. g. na:
L Merolino, 19 hrasta procienb. vrtedn. 1107 for. tvrdka Veseli novid iz
Vinkovaca s iznosota ođ 1690 for.;


2. Orljak, 76 hrasta procienb. vriedn. 3040 for. tn-dka Stojanovit^ s iz-
Rosom od 5400 for,,
3. Krivsko Oštro vo, 309 hrasta procienb. vriedn, 14.832 for. tvrdka
H´Užicka. h Vukova-ra s hno5oni od 16,016 for.^