DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 5G2 —


riijevaSke kr= šumarije, reviru Majdan, pododjelih Redjepova c i Meteric e ´2400
hrastovih stabala u procienjenoj vviedtiosti od 17.659 for. i c) u području kr. pitomacke
šamarije, reviru Ferdinandovae, pododjelu Storginagred a 59 hrastova, 0´2
jasena, 136 briestova i 5i.^4 bukova i drugoga drvlja u procienjenoj vrieduoati od
2,575 for.


Za sieGnja i izradbu dostalih slabala i za izvoz VA istih proizvedene robe opredieljen
je rok sa stabla navedena pod a) do konca god, 1892., za stabla, uavedena
pod b) do konca god. 1891. a za stnbla, navedena pod c) do 15. travnja 1890. tom
ustanovom, da se mogu sjeći i iaradjivati kupljena stabla samo od 20. listopada do
15, travnja svake godine ugovora, izvoz pak može se obavljati u tom vremenu i u
drugim dobam godine, u posHednjem slučaju pak samo pod tim uvjetim, da za ixvoz
opredieljena raarva upregnuta ostane.


Ako bi želja kupčeva bila, da ^bara i izradjuje dostala stabla i izvan opredio-
Ijeuog roka t. j . od 15. travnja do 20, listopada, dozvoljet <^e ma se to uz predhođuu
uplatu od 12 for. po jutru u ime kulturnih troškova.


Na primjereno produljenje ustii-novijenog roka ugovora imat će kupac pravo
samo za stabla pod aj i b) navedena i to samo u torn slučaju, ako je bio glede l´iradjivanja
i izvoza kupljenih stabala uslied epidemičkih holestih i ratnih dogadjaja
zapriecen.


Tehnički nesposobno drvo pod x) i b) navedenih hrastova ne spada u objekt pro


davanja i dužan je dostalac drvni rečeni materijal sposoban samo za ogrjev i za po


uglevljenje na licu mjesta netaknuto ostaviti, da šumski erar s istim po volji razpolaže.


To su samo njekoji od dražben h uvjeta, koje je hilo vriedno napomenuti.


Prigodom te dražbe stigoše pak sliedeće ponude i to :


I. za stabla, naznačena pod a),
1. Morović i Šipuš iz Sisk^i 160.000 for.
2. Blasieh i Bavagnoli iz Siska 162.080 for.j
3. A. Berger iz Zagreba 16 3.001 !or.,
4- Petar Sliepeević i G-. Tron ti iz Karlovca L 79.655 for,
5. To maj i Beneđik iz Za^Teba 187.077 for.,
6. Jos. G-ummersbach i Franjo Hermann iz Zagreba 190.562 for.;
7. L L, Hirsch u družtvu i5 Siska 197.500 for.,
8. Maks Polla k i sin iz Daruvara 198.916 for.,
9. Hrvatska eskomptna banka u Zagrebu 211.500 for.
Prema tomu je najbolji nudioe hrvatska eskomptna banka u Zagrebu.
II za stabla, naznačena pod 1):
1. Jovo Šupu t iz Siska 13.000 for.,
2. Jos, Gummersbach i Franjo Herrmann iz Zagreba 19.06-4 for. i
3. Samuel i Herrmann Kramt r iz Karlovca 19,777 for. 77 n.
Prema tomu je najbolji nudioe Sarauel i Herrmann K r a m e r iz Karlovca.
III. za stabla, naznačena pod 3):
1. Aleksandre Veis e iz Vizvara 3000 for,,
2, Josip Majerhofe r iz Soir ogj Udvarbely .->.150 for.,
S. Ferdinand Brenne r iz; Gjurgjevca B.645 for. 50 iič ,
4. Stefan Jane š iz Seeveta 3,783 for. 50 nč.
Prema tomu je najbolji nudioe Stefan Jane š iz Sesveta,
Nadalje obđržavana je dne 11. studenoga t. g„ dražba hrastovih i iuih stababt
kod kr. nad^ amarskog ureda \ Tiokovcih , te glede iste dražbe priobčujeuio
naknadno k viesti donesenoj na stran´ 511. našega lista od t. g., da su tom prigodom
stigle ponude na dolje označene hrpe. a to: . ,


1. Il i u u gred u br. 1,, 3:^05 hrast, i 284 hrestn: — procienbena vriedu
129.4G6 for. tvrdka MiSkić i Šepović iz Koytajnice s iznOGom >od 160.«00 hv.