DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

™ 559 ™


1..ponuda, glaaeda aa trogodišnji drvui etat´ sjekoreda II. okružja I, i II
sekcija ""/i, ^^/i, ´^´>*, S´^. i 26. B e g o v a č a - A p a t i š a B. kr. Šumarije n
Krasni!, sastojeći se od po prilici 16680 nv´ jelovog i omorikovog, za tehničke svrhe
sposobnog drva. uz popriečnu cienii od 2 for. 17 rt., napraro izktičnoj cieni od 2 for.
16*4 n. po m^ i od po prilici 4680 in^ bukovine, sposo?jne 2;a rezanje i ciepanje
U2 cienu od 1 for, 30 nov., napram izkličnoj cieni od 1 for. 57 n. po m´*


2. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda B. L okružja II. sekcije
*yi Krasanska Duliba iste šumarije; sastoje<5i se od po prilici 3494 m^
bukovine za ciepanje i rezanje uz cienu od 1 for. 60 n., napram izkličnoj cieni od
1 for. 60 n„ po m´"^ i od po prilici 7330 pr. m. bukovih ogijevnih drva I., II. i
[[[, razreda uz popriečnu cienu od 35 n., napram izkliSnoj eieni od 35 n. po prostornom
metru L, II. i IO. razreda;
3. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda A) I, okružja I, sekcije
l/y i ´Vj Nadža k Eil o iste šumarije, eastojeći se od po prilici 1396 m^ bukovine
z.a ciepanje i rezanje uz cienu od 1 for. 30 n., napram izklifinoj cieni. od 1 for. 30
nov. po m^; . 4.
ponuda, glase^^a na trogodišnji drvni etat sjekoreda B II, okružja II., sekcije
´35/^ iste šumarijCj sa0tO3e<5i se od po prilici 1262 m^ bukovine za ciepanje i rezanje
uz cienu od 1 for. 60 n.^ napram izkliČnoj cieni od 1 for, 60 n. po m^ i od po
prilici 2706 pr. m. bukovih ogrjevnih drva I,, II. i III. razreda uz poprieSnu cienu
od 35 n, po pr. m. I., IL i IIL razreda 5 ,
5. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda A II, okružja I i II.
sekcija 29/1—2, 80/1—2 i 32/1—2 Javor 0 vo Bi 1 0 kr. brložke . SumarijCj sastojeći.
se od po prilici 8917 m´"* bukovine za ciepanje i rezanje uz eieau od 1 for.
60 n., napram Izkličnoj cieni od 1 for, 60 n,, i od po prilici 20326 prostornih m.
bukovih ogrievnih drva I., II. i III. razreda uz cienu od 45 n. po prostornom
metru I, 1 II. razreda, napram izkličnoj cieni od 44´5 n. po prostornom metru 1.^ II,
i III, razreda;
6. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda A III, okružja II, sekcije
45/3 Ravn o biac e iste šumarije, sastojeći se od po prilici 6914 m^ bukovine zs. ciepanje
i pilenje uz cienu od 1 for, 40 nv. napram izkličnoj cieni od- 1 for. 40 nv.
po m*^;
7. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekorepa A IY, okružja I,, sekcije
.^5/2 ŠviSko Bilo brložke šnmarije, sastojeći se od po prilici 10246 m^ bukovine
za ciepanje i rezanje uz eienu od 1 for. 45 n., napram izkličnoj cieni od 1 f. 40 n.
po m^ i napokon
8. ponuda, glaseća na žitavi trogodišnji bukovi i jelovi drvni etat sjekoreda
Lomska Duliba kr. krasnarske šumarije uz popriečne ciene od 1 for. 30 a. i 2
for. 17 n., napram izklićnim cienam od 2 for. 11-5 n. i 2 fr. G^´i-. n. po m"*.
Od svih tih ponuda prihvaćene su predbježno samo one pod to5kami i, 2, 3 t
4 navedene; glede drugih ovdje naznačenih drvosjeka brložke šumarije imat će se
razprava iznova povesti,


Kr. gumarskom ravnateljstvu u Zagreb u stigoše prigodom dne 16.
rujna 1889, obdržane dražbe sliedeće ponude i to:


1. ponuda Josipa Crnković a iz Mrzlevodice, tičući se "trogodišnjeg drvosjeka
„2a Gradinom, Bunarska kosa, za i pod G-lavicom, g 1 ro ka^ Draga"
fer. šumarije u Lokvah za sjeću opredieljenog jelovog i i omorikovog sa tehničke svrhe
sposobnog etata, od kojega odpada na godinu 1800 m´^ uz popriečnu cienu od 2 for.
´^5 n., napram izkličnoj cieni -od 2 for. 70 n. po m^-^
2, ponuda^ Stjepana Švrljug e iz. Fužine za isti drvosjek \xz cienu-od 1 for.
^´S n, po m^ ;