DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 34     <-- 34 -->        PDF

-— 558 —


Najzad i same naše fiaansiske nedaće sileo Bas gooe, da´ pitanje šumsko
što pre resimo; a što predlažemo, da se ono baš na ovoj vanrednoj skupštini
resi, nagoBi nas nedaća, koja je do sada naše šume vavek nalazila, a bogme,
mi nemamo i ne možemo ornati, šta noć, i šta´ dan´ donosi, i mogu opet takve
prilike nastupiti, pa da se ovo pitanje baci nazad još za desetak godina.


Završujući ovaj članak o našim šumama i napomenućemo još samo ovo:
Ako današnja vlada uzme u pretres i resi pitanje šumsko, onda će ne samo u.
zemlji podići svoj ugled i udariti temeljac našoj budućoj industriji i u opšte
narodnoj proizvodnji, no će i svoj ugled pred evropskim kulturnim svetom u
toj meri´ uzvisiti, da će o njoj i njenom radu sa velikom poštom svoj sud,
izricati.


XiIST-A„K:.


Družtveiie viestL


*
Sjednica upravljajueeg odbora šumarskoga -družtva bje obđržavana/dne


J. studenoga t. g. u đružtvenib prostorijab pod predsjedanjem p. u. gg, M. Dursta,
te u prisutnosti gg, odborskili MQ.norsi>: J. Efctlngera, E. Pischbacka, F. Kesterčanka,
9. Konara, A, Soretica i M. Vrbaiiii^a, Zapisnik zadnje odborske sjednice bude bez
primjetbe ovjerovljen; nadalje Sitao se zapisnik glavne skupštine, obdržavane dne
4. i 5, rujna fc. g. u Osieku, u svrhu izvedenja pojedinih žaklju&aka, stvorenih u istoj
skupštini. Imenito se konstituirao odbor ad boe u svrhu vreloga promišljanja oko sredstvži
za osnovanje naumljenoga šumarskoga doma ^ u taj odbor budu izabrani: gg, M, Vrbanićp
R. Fischbačh i V. KaČki. . ^
Giede budude glavne skupštine god, 1890,, koja hi ae imala obdržavati u Ea-.
novini^ bude zaključeno, da se već sada u tu svrhu izaberu poslovodje i referenti.
Po stavljenom predlogu budu izabrani za posipvodje: gg. nadšumari imov. ob<^, banskih
V. Benak i T„ Basara, za referenta glede razprave g. V, Beuak i za auzreferenta


g. M, pl. Striga,
Ovom prigodom dodje na dnevni red i razprava u pogledu j, nacrta osnove zakona
o uredjenju šumarske službe i t. d." Bude zaklju6enOj da treba k istoj razpravi
još sastaviti potrebito obrazloženje sa toSnim razjašnjenjem pojedinih §§, pomenufcoga
nacrta i da se tako nadopunjeu nacrt posebnom predstavkom podnese vis. kr. zem.
vladi na uvaženje.


Pošto su Jos njeki drugi administrativni poslovi ovom sgodom razpravljeni, hade
nakon toga sjednica upravljajmieg odbora zaključena.


Sa drvarskog tržišta.


´ Uspjeh dražfoenlk´prodaja drva, A. U obsegu" žuma državaog .era ra.
Dne 21, kolovoza 1889. bje kod k r. šumskog uredan Otočcu dražba
putem pismenih ponuda vrbu raznih drvnih gromada obdržavana, kojom prigodom stigoše
Bliede<5e ponude tvrdke Vid mar i Eogić h´ Sv, Jurja i. to;