DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 30     <-- 30 -->        PDF

, ;— ´564 ~


Točno U´ 7^2 sata poslije podne odvezosino.se opet natrag na-željezničkir
postaju LicbteQwald, da prispijerao pravodobno onamo Ba vlak.
Koiui&no nani je primjetiti, daje družtvo zaključilo/đa se buduće godine
drži glavna skupština a Trstu. To je učinjeno naročito na prijazni poziv
prisutnoga predsjednika tršćanskoga družtva za našumljenje krša Giuseppe nobile
de Burgstaller — Bidischini, deputato al consiglio dell" impero. ´


: , Dragutin Hlava.


Kako se šumsko pitanje u nas razvijalo*


Od onoga dana, kada je veliki Miloš ^akučio ovo malo srpsko kućište,
njegovom bistrom i velikom umu nije se mogla izmaći velika narodno ekonomska
vrednost naših šuma. Kao što je bio Miloš , veliki duh na bojnom^ polju, na
polju politike, na polju administracije i t. d., tako je isto bio veliki i na polju
ekonomnom. Tako je on ceneći veliku vrednost šuma po narod i njegovu privredu,
najpre savetom lično jako uticao na pojedine ljude i opštine da šume
što više štede, i njima se nametnu koristi. Docnije videći da saveti malo pomažu,
izdavao je razne naredbe u pogledu čuvanja i podizanja šuma, pa je najposle
postavljao i naročite ljude ekonome, koji su bili- plaćani iz državne kase.


Ali najbolje namere svakog coveka moraju se najposle osujetiti, ato se
radu jednoga stavi na suprot rad njih stotine! Tako je bilo i sa Milošem. Ono,
što je on u interesu zemlje radio, protivnici njegovi su upotrebljavali kao agitaciju
protivu njega, da ga kod naroda omalovaže i obore.


Po odlasku Mi loše vom´, ondašnja namesnička vlada nije ništa preče´imala
da radi, no da šume oglasi kao narodno dobro, i da ih deli. Ali i druge pojedine
planine, počnu´ se razdavati pojedinim opštinainai selima, a´to. sve da
bi svoje privrženike što većma zadovoljila i time svoj opstaiiak obezbedila.
Razume se po sebi, da ovom deobora opet´nisu se mogli koristiti oni, koji´su
potrebu u šumi imali, već oni^ bogatiji i koji su neku političku^ ulogu igrali.


Knez Mijailova vlada starala se da se šume povrate što pre u-^ono stanje,
koje je pod vladom Miloševom bilo. U toj ćeli izda ona i. neke ´Uredbe;. ali
sve to trajalo je samo´dotle dok ona ne pade. ; > ´ , ´


Još za vreme Miloševe vlade šume su počele naglo upropašćivati se; .jer
naredbe koje su od njega izdavate u pogledu šuma nisu bile´ta´čno vršene;´.no
ovo se nije moglo kko primetiti, pošto je onda naselenje ,još slabo bilo, a i
povećih prostora, naročito planinskih bilo ,je još pod iobrom šumom. . .


* Ovaj članak vadimo iz erbekoga lista „Težak´´ br. 45. i 46. od 1889. g.,
ilustrovaaog organa srbskog poljoprivrednog dru.štva u Beogradu, a predpostavljamo, da
i*.*^ino tim p. n, gg, čitateljem ugoditi, da jib dielomice upoznamo sa šumskim prilikama
susjedne kraljevine Srbije. ; . , , [J r ed ni 5 t v.o„